Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Po třinácti letech

Po dvanácti letech

Ke stažení v pdf.

Po desíti letech

Účetní uzávěrka 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021

15.07.2021 07:37
Účetní uzávěrka za rok 2020   Příjmy Do pokladny            37 399,00 Kč  Na účet          206 606,22 Kč  Celkem          244 005,22 Kč    Výdaje Z pokladny  ...

Zpráva o činnosti Klubu v roce 2020

15.07.2021 07:33
Část administrativní: Vedení kanceláře, běžné administrativní úkony (doplnění materiálu, vyřizování pošty atd.) Příprava materiálů a zajištění Valné hromady – 1/2020 Zpracování Závěrečné zprávy o použití nadačního příspěvku Nadaci Tři brány –8/ 2020 Zpracování Závěrečné zprávy o použití dotace z...

Plán činnosti Klubu na rok 2021

15.07.2021 07:30
Polovina roku 2021 je již za námi, proto nejprve předkládáme akce již uskutečněné. Mimořádná opatření související s koronavirovou situací nedovolila uskutečnit živá setkávání. Poslední „živý“ literární čaj se uskutečnil v září minulého roku s mladým básníkem Radkem...

Po devíti letech

Účetní uzávěrka za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

15.01.2020 10:59
Účetní uzávěrka za rok 2019 Příjmy Zůstatek k 1. 1. 2019 na účtu + v pokladně (hosp. výsledek)  62 430,31 Kč Členské příspěvky                                               ...

Zpráva o činnosti Klubu za rok 2019

15.01.2020 10:55
I. Oblast organizační a administrativní: Třikrát během roku se sešel výbor spolku – leden, srpen, prosinec Zpracování závěrečné zprávy a finančního vyúčtování dotace Města Vyškova a nadačního příspěvku nadace Tři brány Oslovování potencionálních hostů Literárních čajů, uzavírání smluv s...

Plán činnosti na rok 2020

15.01.2020 10:49
13. 1. Valná hromada 30. 1. Literární čaj – Pavel Mandys 20. 2. Večer pod lampou – Božena Němcová a Slovensko (v rámci projektu Letem česko- slovenským literárním světem) 27. 2. Literární čaj – Aleš Palán 28. 2. Literární festival Ostrava 25. 3. Literární čaj – Věra Nosková Zájezd do divadla...

Po osmi letech

Účetní uzávěrka za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

18.01.2019 11:30
Účetní uzávěrka za rok 2018 Příjmy Zůstatek k 1. 1. 2018 na účtu + v pokladně (hosp. výsledek)    67 558,57 Kč Členské příspěvky                                       ...

Zpráva o činnosti Klubu za rok 2018

18.01.2019 11:28
I. Činnost administrativní a fundraisingová a/ příprava Valné hromady a zpracování všech potřebných materiálů b/ vypracování závěrečné zprávy a vyúčtování dotace z rozpočtu Města Vyškova c/ vypracování závěrečné zprávy a vyúčtování nadačního příspěvku nadace Tři brány d/ zpracování žádosti o dotaci...

Plán činnosti na první pololetí 2018

18.01.2019 11:27
9. 1.   Valná hromada 15. 1. Literární čaj s Martinem Vopěnkou 24. 1. Večery pod lampou s prozaikem a básníkem Jaroslavem Irovským 19. 2. Literární čaj s Petrou Dvořákovou Zájezd do divadla do Brna (datum i představení budou upřesněny) 12. 3. Literární čaj s Milenou...

Po sedmi letech

Účetní uzávěrka za rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018

09.01.2018 14:23
Příjmy Do pokladny               93 500,00 Kč  Na účet             145 923,57 Kč  Celkem            239 423,57 Kč    Výdaje Z pokladny        ...

Zpráva o činnosti Klubu za rok 2017

09.01.2018 14:20
I. Literární čaje leden:          Zuzana Bubílková březen:        Pavel Brycz duben:         Daniela Fischerová květen:        Pavel Toufar září:...

Plán činnosti na první pololetí 2018

09.01.2018 14:19
I. Literární čaje 15. 1. Marie Formáčková 13. 2. Jaroslav Štěpaník 27. 3. Anna Bolavá 17. 4. Jozef Banáš + Irena Fuchsová 21. 5. Miroslav Zikmund (Bude upřesněno po uzavření smlouvy s hostem.) II. Literární toulky 9. 6. Literární Ostrava III. Večery pod lampou 26. 2. Nostalgické swingování...

Po šesti letech

Účetní uzávěry za rok 2016, návrh rozpočtu na rok 2017

20.01.2017 09:28
Účetní závěrka Klubu přátel KKD za r. 2016     Příjmy Do pokladny         62 786,00 Kč  Na účet       117 182,86 Kč  Celkem       179 968,86 Kč    Výdaje Z pokladny      ...

Zpráva o činnosti Klubu přátel KKD za rok 2016

20.01.2017 09:20
Oblast organizační a administrativní a/ Podání žádostí o granty a dotace, administrace žádostí: Nadace Tři brány,               Město Vyškov, Ministerstvo kultury ČR – všechny žádosti úspěšné b/ Vyúčtování a závěrečné zprávy k dotacím a grantům c/...

Plán činnosti na rok 2017

20.01.2017 09:11
. Fundraisingová činnost            a/ Oslovování potenciálních dárců            b/ Získávání grantů a dotací            c/ Získávání nových členů   2. Sponzoring I v roce 2017 podpoříme...

Po pěti letech

Účetní uzávěrky za rok 2015, návrh rozpočtu na rok 2016

04.02.2016 09:49
Účetní závěrka 2015 Příjmy: Do pokladny  53 025,00 Kč Na účet  84 381,08 Kč Celkem  137 406,08 Kč Výdaje: Z pokladny  52 589,00 Kč Z účtu 39 203,00 Kč Celkem 91 792,00 Kč Hospodářský výsledek:   45 614,08 Kč  Počet členů k 31....

Zpráva o činnosti Klubu přátel KKD za rok 2015

04.02.2016 09:47
Za měsíc, tedy v měsíci březnu, uplyne pět let od založení Klubu přátel KKD. Dovolte mi, abych zhodnotila uplynulé pětileté období naší činnosti. Mohu konstatovat, že členská základna se rozrostla několikanásobně. Na počátku bylo 22 zakládajících členů, k dnešnímu dni máme  89 členů. Pokud jde...

Plán činnosti na rok 2016

04.02.2016 09:47
Leden Vyúčtování dotace Města Vyškov Literární čaj o páté – Ivo Odehnal Únor Výroční valná hromada Zpracování žádosti o dotaci na Jm kraj na projekt Knihovna pro celou rodinu 15. 2. Literární čaj o páté – Jiří Hájíček Březen 30. 3. Literární čaj o páté – Antonín Bajaja Vyhlášení vítězů literární...

Po čtyřech letech

Účetní uzávěrky 2014, návrh rozpočtu na rok 2015

02.03.2015 14:14
Účetní závěrka 2014 Příjmy: Do pokladny: 41 108,00  Kč Na účet: 84 171,83  Kč Celkem: 125 279,83  Kč Výdaje: Z pokladny: 40 393,00   Kč Z účtu:40 794,00   Kč Celkem: 81 187,00   Kč Hospodářský výsledek: 44 092,83  ...

Zpráva o činnosti Klubu přátel KKD za rok 2014

02.03.2015 14:11
V roce 2014 navázal Klub přátel Knihovny Karla Dvořáčka na aktivity, které se osvědčily již v předcházejícím období. Literární čaje o páté se konaly osmkrát. Šestkrát měly podobu besedy s pozvaným autorem. Navštívili nás Michal Ajvaz, Jan Burian, Věra Nosková, Vratislav Ebr, Iva Pekárková a Tomáš...

Plán činnosti na rok 2015

02.03.2015 14:03
Leden Vyúčtování dotace MK ČR Vyúčtování dotace z Města Vyškova 14. 1. Literární čaj o páté – Marek Šindelka   Únor Valná hromada – 10. 2. 2015 24. 2. Literární čaj – Lenka Horňáková-Civade   Březen 22. 3. zájezd do Městského divadla Brno 31. 3. Literární čaj – Václav...

Po třech letech

Účetní uzávěrky 2013

04.02.2014 08:05
Uzávěrka 2013 - pokladna Uzávěrka 2013 - účet Uzávěrka 2013 - hospodářský výsledek

Zpráva o činnosti Klubu přátel KKD za rok 2013

04.02.2014 08:02
Oblast organizační: 1. Valná hromada se uskutečnila 4. 2. 2013. 2. Pravidelně byly doplňovány webové stránky Klubu www.klubpratelkkd.cz. 3. Bylo provedeno vyúčtování dotace Města Vyškova na rok 2013. 4. Byla zpracováno a podáno pět žádostí: o grant (září 2013 nadace Tři brány, prosinec 2013 MK ČR),...

Plán činnosti na rok 2014

04.02.2014 07:57
Leden Zpracování Plánu činnosti na rok 2014 Zpracování zprávy o hospodaření Klubu v roce 2013 a sestavení účetní závěrky Zpracování Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace pro město Vyškov Literární čaj o páté s Michalem Ajvazem Únor Valná hromada – schválení Plánu činnosti na rok 2014...

Po dvou letech

Účetní uzávěrky 2012

07.02.2013 13:00
Uzávěrka 2012 - pokladna Uzávěrka 2012 - účet Uzávěrka 2012 - hospodářský výsledek

Zpráva o činnosti Klubu přátel KKD za rok 2012

07.02.2013 12:57
  Oblast organizační 1. Uskutečnily se dvě Valné hromady – únor, prosinec 2. Pravidelně byly doplňovány webové stránky Klubu 3. Provedeno vyúčtování grantů z roku 2011 4. Byly zpracovány dvě žádosti o grant ( MK, nadace Tři brány) a jedna žádost o dotaci (Město Vyškov). Dvě žádosti...

Plán činnosti na rok 2013

07.02.2013 12:34
  Leden Zpracování Plánu činnosti Zpracování Zprávy o hospodaření klubu v roce 2012 a sestavení účetní závěrky Zpracování Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace pro město Vyškov Zpracování Závěrečné zprávy a vyúčtování grantu od nadace Tři brány Literární čaj s Petrou...

Po roce ...

Účetní uzávěrky 2011

19.02.2012 09:56
Uzávěrka 2011 - pokladna Uzávěrka 2011 - účet Uzávěrka 2011 - hospodářský výsledek

Zpráva o činnosti Klubu přátel Knihovny Karla Dvořáčka, o.s. v roce 2011

16.02.2012 12:38
Oblast organizační: 1. Ustanovení Klubu, registrace na MV ČR, volba výboru 2. Shromáždění Klubu – Ustavující valná hromada, únor       Společná schůze, září, předvánoční posezení členů Klubu,      prosinec 3. Fundraisingová činnost: získáno 10 dárců z řad...

Plán činnosti na rok 2012

16.02.2012 12:28
Leden:       Sestavení plánu činnosti na rok 2012 Zpracování žádosti o grant na MK ČR Vyúčtování grantů od nadace Tři brány Sestavení účetní závěrky za rok 2011 Kontrola účetnictví revizorkou o. s. Literární čaj o páté - Milovníci knížek -  beseda čtenářů o jejich...

Dárci Klubu

2023

20.02.2024 09:19
Dotace a granty Město Vyškov Nadace Tři brány, Vyškov Podnikatelské subjekty ANGIS, s.r.o. Vyškov AUDIT AK Consult, s.r.o. Vyškov HSD Reality, s.r.o. Vyškov STAEG stavby, s.r.o. Vyškov INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI Mgr. Věra Horníčková Ing. Alena Chládková Mgr. Jan Hrežo MUDr. Blanka Neubauerová MUDr. Jiří...

2022

16.02.2023 10:37
DOTACE A GRANTY Město Vyškov Nadace Tři brány, Vyškov PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY ANGIS, s.r.o. Vyškov INFOS Art, s.r.o. Vyškov HSD Reality, s.r.o.  Vyškov STABIN, a. s.  Vyškov TOP Design, s.r.o. Vyškov INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI Anonymní dárce Jaroslava Barová Mgr. Jan Hrežo Michal Isteník MUDr....

2021

16.02.2022 10:36
DOTACE A GRANTY Město Vyškov Nadace Tři brány, Vyškov Nadace ČEZ INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI Ing. Alena Chládková

2020

22.03.2021 12:03
DOTACE A GRANTY 1. Město Vyškov  2. Nadace Tři brány, Vyškov  3. Nadace ČEZ    PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY  1. ANGIS, s.r.o. Vyškov  2. AUDIT CONSULT, s.r.o. Vyškov 3. HSD Reality, s.r.o.  Vyškov  4. STABIN, a. s.  Vyškov 5. TOP Design,...

2019

15.01.2020 11:19
Dotace a granty Město Vyškov Nadace Tři brány, Vyškov Podnikatelské subjekty ANGIS, s.r.o. Vyškov AUDIT CONSULT, s.r.o. Vyškov HSD Reality, s.r.o.  Vyškov Infos Art, s.r.o. Vyškov STABIN, a. s.  Vyškov TOP Design, s.r.o. Vyškov Individuální dárci Ing. Ivo Bárek Jaroslava Barová Mgr. Jan...

2018

18.01.2019 11:40
Dotace a granty Město Vyškov Komunitní nadace Tři brány Podnikatelské subjekty ANGIS, s.r.o. Vyškov  AUDIT CONSULT, s.r.o. Vyškov HSD Reality, s.r.o.  Vyškov  Infos Art, s.r.o. Vyškov STABIN, a. s.  Vyškov TOP Design, s.r.o. Vyškov  Individuální dárci Ing. Ivo Bárek,...

2017

15.12.2017 10:28
 Finanční prostředky věnovali: ANGIS, s.r.o., Vyškov AUDIT CONSULT, Vyškov INFOS Art, s.r.o, Vyškov Vzdělávací agentura TSM, spol. s r. o., Vyškov Stabin, a. s., Vyškov Quantum, a. s., Vyškov Šarhan PC a Repository, s. r. o., Vyškov   Dotace a granty poskytli: Město Vyškov Komunitní...

2016

20.01.2017 09:47
 Finanční prostředky věnovali: ANGIS, s.r.o., Vyškov AUDIT CONSULT, Vyškov INFOS Art, s.r.o, Vyškov STAEG. s.r.o., Vyškov   Dotace a granty poskytli: Město Vyškov Komunitní nadace Tři brány Ministerstvo kultury ČR   Individuální dárci: Ing. Ivo Bárek, senátor, Vyškov Jaroslava...

2015

01.07.2015 10:03
Finanční prostředky věnovali: QUANTUM, a. s. Vyškov STAEG, s. r. o. Vyškov ANGIS, s. r. o. Vyškov AUDIT CONSULT Vyškov Ing. Ivo Bárek, senátor TSM, spol s r. o., Vyškov INFOS Art Vyškov TOP Design Vyškov   Dotace a granty poskytlo: Město Vyškov Komunitní nadace Tři brány...

2014

11.11.2014 08:29
Finanční prostředky věnovali: TOP Design Vyškov STAEG, s. r. o. Vyškov QUANTUM, a.s. Vyškov ANGIS, s. r. o. Vyškov AUDIT CONSULT Vyškov Ing. Ivo Bárek, senátor Ing. Alena Chládková, AG vzdělávací agentura MVDr. Petr Vymazal, veterinární ordinace Vyškov INFOS Art Vyškov   Dotace a granty...
1 | 2 >>

Stanovy spolku Klub přátel KKD

Výbor o.s.:
Mgr. Libuše Procházková, Vyškov, kontakt: libuse.prochazkova(at)gmail.com
Eva Bílková, Vyškov, kontakt: bileva(at)centrum.cz
Marie Kachlíková, Vyškov, kontakt: kachlikova(at)kkdvyskov.cz

Revizor:
Libuše Ježková, Vyškov, kontakt:

Správa internetových stránek:
Zdeňka Adlerová, Vyškov, kontakt: zdenka.adlerova(at)gmail.com

Fotografie:
Anry Lukáč, Vyškov, www.anry.cz 
Zdeňka Adlerová, KKD Vyškov
Soňa Křetinská, KKD Vyškov