Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Účetní uzávěrky za rok 2015, návrh rozpočtu na rok 2016

04.02.2016 09:49

Účetní závěrka 2015

Příjmy:
Do pokladny  53 025,00 Kč
Na účet  84 381,08 Kč
Celkem  137 406,08 Kč

Výdaje:
Z pokladny  52 589,00 Kč
Z účtu 39 203,00 Kč
Celkem 91 792,00 Kč

Hospodářský výsledek:   45 614,08 Kč 

Počet členů k 31. 12. 2015: 87              

Návrh rozpočtu na rok 2016

Příjmy:       
Hospodářský výsledek 45 000 Kč
Členské příspěvky 10 000 Kč
Příjmy z vlastních projektů 18 000 Kč
Granty a dotace 30 000 Kč
Dary dárců a sponzorů 30 000 Kč
Celkem 133 000 Kč

Výdaje   
Administrativní výdaje 2 000 Kč
Náklady na Literární toulky 30 000 Kč
Náklady na Literární čaje 30 000 Kč
Zájezdy do divadla 25 000 Kč
Náklady na projekty:
Vyškovský cedník 1 500 Kč
Den pro dětskou knihu 3 000 Kč
Knižní výzva 1 500 Kč
Noc s literaturou 2 000 Kč
Knihovna pro celou rodinu 9 000 Kč
Celkem 104 000 Kč