Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

2022

16.02.2023 10:37

DOTACE A GRANTY
Město Vyškov
Nadace Tři brány, Vyškov

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
ANGIS, s.r.o. Vyškov
INFOS Art, s.r.o. Vyškov
HSD Reality, s.r.o.  Vyškov
STABIN, a. s.  Vyškov
TOP Design, s.r.o. Vyškov

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
Anonymní dárce
Jaroslava Barová
Mgr. Jan Hrežo
Michal Isteník
MUDr. Blanka Neubauerová
MUDr. Jiří Wolf