Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Zpráva o činnosti Klubu za rok 2018

18.01.2019 11:28

I. Činnost administrativní a fundraisingová
a/ příprava Valné hromady a zpracování všech potřebných materiálů
b/ vypracování závěrečné zprávy a vyúčtování dotace z rozpočtu Města Vyškova
c/ vypracování závěrečné zprávy a vyúčtování nadačního příspěvku nadace Tři brány
d/ zpracování žádosti o dotaci na Město Vyškov
e/ zpracování žádosti o nadační příspěvek nadaci Tři brány
f/ oslovování potenciálních dárců a sponzorů, uzavírání Darovacích smluv
e/ uzavírání Smluv o provedení práce s hosty Literárních čajů
f/ organizační zajištění Literárních toulek

II. Literární čaje
Leden: Marie Formáčková – dlouholetá redaktorka časopisu Vlasta mluvila především o své literární spolupráci s herečkou Helenou Růžičkovou a o knize věnované Zitě Kabátové.

Únor: Jaroslav Štěpaník – host „ od vedle“ (žije v Komořanech). Spisovatel, psycholog, publicista a pedagog. Jeho literární tvorba je spjata s rodným Brnem.

Březen: Lucie Hlavinková – mladá brněnská autorka píšící pro děti i dospělé, autorka románu Sestry Foxovy (o počátcích spiritismu).

Duben: česko-slovenský literární čaj – Irena Fuchsová a Jozef Banáš

Květen: redaktorka Olga Trávníčková a grafička Lucie Zajíčková daly nahlédnout do nakladatelské práce brněnského Bloku

Září: Anna Bolavá, nositelka Ceny Magnesia Litera představila své nevelké, ale velmi pozoruhodné dílo

Říjen: Petra Braunová, autorka především dětských knih. Impulsem pro spisovatelskou práci byly její vlastní děti

Listopad: Petr Janeček, etnolog a folklorista, autor cyklu povídek Černá sanitka a Krvavá Máry

Prosinec: Stanislav Komárek, biolog, filosof a spisovatel, autor řady odborných i beletristických knih.

Literární čaje roku 2018 přinesly další setkání se zajímavými autory, byly zdrojem zábavy i poučení.

III.  Literární toulky
První Literární toulky roku 2018 se konaly v červnu. Hlavním cílem byla Ostrava. Druhým zastavením byl Nový Jičín. V tzv. Laudonově domě na kouzelném jičínském náměstí jsme se seznámili jednak s osobností rakouského generála, jehož jméno dům nese, jednak navštívili muzeum klobouků. Poslední objekt našeho putování byly Hodslavice. Rodný dům, bývalá evangelická škola, nám připomněl významnou osobnost českých dějin, historika a politika Františka Palackého. Pozoruhodnou památkou Hodslavic je i dřevěný kostelík sv. Ondřeje.

Sedmnácté Literární toulky směřovaly do Znojma. Ve Znojmě jsme měli štěstí na průvodce. Mladá slečna svůj fundovaný výklad glosovala vtipnými poznámkami. Ze Znojma jsme se přesunuli do zámku Vranov nad Dyjí, národní kulturní památky patřící mezi barokní středoevropské skvosty. Poslední zastávkou byl Rajhrad u Brna, areál tamějšího velkolepého benediktinského kláštera a kostela Sv. Petra a Pavla, vystavěných podle plánů slavného architekta Jana Santiniho-Aichla.

IV. Večery pod lampou
Konaly se třikrát, v únoru, březnu a říjnu. První večer byl na téma Nostalgické swingování s Monikou Maláčovou. Druhý večer se uskutečnil v naší režii a byl věnován nositeli Nobelovy ceny básníku Jaroslavu Seifertovi. Recitace Seifertových básní, čtení ze vzpomínkové knihy a živá hudba, to vše navodilo příjemnou atmosféru.

Na říjnový Večer pod lampou jsme si pozvali básníka Zdeňka Wolfa.  Málokterý básník má povolání inseminátora krav v okolí Mohyly míru. K této krajině má silný vztah, stejně jako k rodnému Valašsku a k Brnu, jež se mu stalo domovem. Autorské čtení básní tohoto osobitého autora bylo doprovázeno stejně osobitou hudbou manželů Ireny a Vojtěcha Havlových.

V. Klubová odpoledne
Klubová odpoledne, o jejichž konání bylo rozhodnuto na minulé Valné hromadě, se nesetkala se zájmem členů Klubu. Konala se pouze třikrát. A i když ve všech případech šlo o velmi příjemná posezení, o výměnu čtenářských zkušeností, vzájemné doporučení přečtených knih, účast byla tak malá, že další jejich konání nedoporučujeme.

VI. Spoluúčast Klubu přátel KKD na akcích pořádaných KKD
Klub přátel KKD je spoluvyhlašovatelem literární soutěže Vyškovský cedník a podílí se na financování cen pro vítěze. Spolufinancujeme rovněž Den pro dětskou knihu, projekt Knižní výzva a Noc s literaturou.

VII. Zájezd do divadla
5. dubna jsme uskutečnili zájezd do Městského divadla ve Zlíně na představení Idiot.