Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Zpráva o činnosti Klubu v roce 2020

15.07.2021 07:33

Část administrativní:
Vedení kanceláře, běžné administrativní úkony (doplnění materiálu, vyřizování pošty atd.)
Příprava materiálů a zajištění Valné hromady – 1/2020
Zpracování Závěrečné zprávy o použití nadačního příspěvku Nadaci Tři brány –8/ 2020
Zpracování Závěrečné zprávy o použití dotace z rozpočtu Města Vyškova – 11/2020
Zpracování žádosti o Nadační příspěvek na rok 2021 - 8/2020
Zpracování žádosti o dotaci z rozpočtu Města Vyškova na rok 2021 – 11/2020
Zpracování žádosti o příspěvek Nadaci ČEZ – 7,8/2020
Uzavírání dohod o provedení práce (celkem pět)

Část společensko-vzdělávací:

I. Literární čaje
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu se v roce 2020 konaly pouze tři živé besedy s autory. 29. ledna jsme přivítali literárního, komiksového a filmového kritika, publicistu a spisovatele, spoluzakladatele ceny Magnesia Litera Pavla Mandyse. Bylo to zajímavé setkání s člověkem, který pro současnou českou literaturu odvádí záslužnou práci.

Hostem únorového Literárního čaje byl v současnosti velmi populární spisovatel a publicista Aleš Palán. Má na svém kontě 14 knižních rozhovorů, čtyři knihy beletrie, řadu publicistických článků a dokonce i básnické sbírky. Nejvíce čtenáře zaujaly knihy, v nichž představuje lidi, kteří se rozhodli žít v samotě, stranou
od společnosti. Návštěvníci odcházeli obohaceni pohledem na nevšední a ne častou problematiku, kterou autor zajímavým způsobem čtenáři předkládá.

V září byl hostem „zarouškovaného“ Čaje mladý básník Radek Štěpánek. Rodák z jižních Čech, kterého studia přivedla do Brna, tam zakotvil a založil rodinu a žije tam dodnes. Má blízký a vřelý vztah k přírodě. Ta je pro něj velkým inspiračním zdrojem. Jeho básně jsou výpovědí o světě, ve kterém žijeme, o přírodě, kterou musíme chránit, o mezilidských vztazích. Je to poezie srozumitelná, plná citu, empatie a porozumění.

Od poloviny března do konce června a potom od poloviny října do konce prosince byly znovu zakázány všechny společenské akce. V této době vznikaly online literární streamy, jejichž moderátorkou se stala paní Zdeňka Adlerová. Uskutečnilo se jich celkem 14. Klub přátel KKD byl jejich spolupořadatelem a podílel se na jejich financování.

II. Večery pod lampou
V roce 2020 se uskutečnily 2x.
První večer se konal v únoru a byl věnován dvoustému výročí narození velké české spisovatelky Boženy Němcové. V komponovaném pořadu, jehož scenáristkou a režisérkou byla Libuše Procházková, vystoupili Zdeňka Adlerová, Iva Šrámková a Dalimil Ševčík, hudební doprovod byl v podání Sylvy Cidlinské (housle) a Dalimila Ševčíka (klavír). Nejvíce pozornosti věnoval pořad vztahu Boženy Němcové ke Slovensku. Návštěvníci si odnesli kromě nových informací o velké spisovatelce i hezký umělecký zážitek.

U příležitosti 150. výročí úmrtí Karla Jaromíra Erbena se uskutečnil komponovaný Strašidelný večer s etnologem a folkloristou PhDr. Petrem Janečkem, Ph.D., který v r. 2019 byl hostem Literárního čaje. Tentokrát se beseda s ním uskutečnila online. Chtěla bych upozornit, že všechny streamy najdete na Youtube kanále KKD.

III. Literární toulky
Kvůli koronavirové situaci se nemohly uskutečnit červnové Literární toulky.

Srpnové toulky nás nejprve dovedly do Přerova. Obdivovali jsme expozici věnovanou Janu Amosi Komenskému. Zajímavá byla prohlídka Valašského Meziříčí. Průvodkyně představila historické památky a připomněla slavné rodačky, současnou populární autorku Alenu Mornštajnovou i spisovatelku Amálii Kutinovou, jejíž dílo je s tímto městem spojeno. V nedaleké Velké Lhotě jsme navštívili dřevěný evangelický kostel, který byl po dvacet let působištěm autora Broučků, Jana Karafiáta. Naše putování skončilo prohlídkou holešovském zámku.

Vzhledem ke zpřísněným hygienickým opatřením se v listopadu neuskutečnil plánovaný zájezd na divadelní představení Hana do brněnského Národního divadla.