Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Zpráva o činnosti Klubu přátel KKD za rok 2015

04.02.2016 09:47

Za měsíc, tedy v měsíci březnu, uplyne pět let od založení Klubu přátel KKD. Dovolte mi, abych zhodnotila uplynulé pětileté období naší činnosti.

Mohu konstatovat, že členská základna se rozrostla několikanásobně. Na počátku bylo 22 zakládajících členů, k dnešnímu dni máme  89 členů. Pokud jde o složení, převahu mají ženy a senioři. Chtěli bychom, aby přibylo mladých lidí, to se bohužel nedaří. Na druhé straně je potěšitelné, že akcí Klubu, zvláště Literárních čajů o páté, se účastní i nečlenové a rostoucí částka vybraná na vstupném ukazuje, že jich přibývá.

Pokud jde o vlastní činnost, jsou to právě Literární čaje o páté, které si získaly u členů oblibu. Ukázalo se být správné rozhodnutí zvát na Čaje významné osobnosti, protože právě ty přitahují pozornost a zaručují návštěvnost. První čaje byly už v roce 2011, ale pravidelně se začaly konat od roku 2012. Za tu dobu jsme přivítali 34 spisovatelů a představitelů kultury. Z nich bylo 5 nositelů prestižní literární ceny Magnsia Litera. Připomeňme si třeba předsedu českého Pen klubu Jiřího Dědečka, Irenu Douskovou, Kateřinu Tučkovou, Miloně Čepelku, Arnošta Goldflama, Jana Buriana, Iva Šmoldase, Marka Šindelku, Ivu Pekárkovou, z poslední doby třeba Václava Větvičku a Radku Denemarkovou. Každé setkání bylo jiné, ne pokaždé naplnilo naše očekávání beze zbytku, ale každé mělo něco do sebe a svým způsobem nás obohatilo.

Na Literární toulky, jak nazýváme putování po místech spojených s životem a dílem významných osobností české literatury a kultury, jsme se v srpnu minulého roku vydali už po jedenácté. Bří Mrštíkové, Jiří Wolker, Adolf Kašpar, B. Němcová, Alois Jirásek, Komenský, Otokar Březina, to je výčet jen několika osobností české kulturní historie, kterou jsme na svých cestách sledovali. Je potěšitelné, že také o Literární toulky je mezi členy stálý zájem.

Jelikož obě tyto akce se těší pozornosti členů, není důvod v nich nepokračovat i v budoucnu.

Na podzim 2014 jsme započali novou aktivitu, návštěvu divadelního představení, jež je adaptací literární předlohy. V Městském divadle ve Zlíně jsme v návaznosti na besedu s Kateřinou Tučkovou zhlédli Žitkovské bohyně. V únoru loňského roku se uskutečnil zdařilý zájezd na Skleněný pokoj podle Simona Mawera do Městského divadla v Brně. V této aktivitě pokračovat i letos.

Chtěla bych se také zmínit o projektu Milovníci knih. Zdárně se „zabydluje“ v naší činnosti, o čemž svědčí zvyšující se návštěvnost těchto besed.

Tradičně se náš Klub podílí na akcích, které KKD pořádá pro děti. Tři roky běžel projekt Babičko, čti nám. Každoročně se finančně podílíme na celostátním projektu Den pro dětskou knihu. Loni poprvé jsme se spolupodíleli na projektu Celé Česko čte dětem. Spolufinancujeme ceny pro vítěze literární soutěže Vyškovský cedník.

Máme účast i na projektu Noc s literaturou. V loňském roce jsme se zapojili do projektu KKD Knižní výzva, budeme v tom pokračovat i letos. Nově také jsme spolupořadateli projektu Knihovna pro celou rodinu, který se zabývá mezigeneračními vztahy a navazuje na projekt, který úspěšně probíhal již v minulosti.

Klub přátel KKD se snaží připravat pro své  členy  zajímavé aktivity. Chceme v tomto trendu pokračovat i v budoucnosti.

Zprávu podává Mgr. Libuše Procházková, předsedkyně výboru KPKKD