Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Zpráva o činnosti Klubu za rok 2019

15.01.2020 10:55

I. Oblast organizační a administrativní:

Třikrát během roku se sešel výbor spolku – leden, srpen, prosinec
Zpracování závěrečné zprávy a finančního vyúčtování dotace Města Vyškova a nadačního příspěvku nadace Tři brány
Oslovování potencionálních hostů Literárních čajů, uzavírání smluv s nimi
Zajišťování propagace jednotlivých akcí Klubu
Organizační zajištění těchto akcí
Dodání zprávy o akci na webové stránky
Udílení finančních příspěvků (dle plánu v rozpočtu). Zajišťování cen pro výherce literární soutěže Vyškovský cedník a Knižní výzvy
Vedení kanceláře Klubu, vedení účetnictví, uzavírání Dohod o provedení práce, vypořádání těchto dohod

II. Oblast fundraisingu

Vytipováni potenciálních dárců a jejich následné oslovování
Uzavírání darovacích smluv
Zpracování žádosti o dotaci z rozpočtu Města Vyškova, Ministerstva kultury ČR, zpracování žádosti o nadační příspěvek
Sledování vypisovaných možností požádat o dotaci u různých organizací

III. Oblast společensko-vzdělávací

Literární čaje
V roce 2019 proběhlo osm Literárních čajů: leden – Martin Vopěnka, únor – Milena Štráfeldová, březen – Petra Dvořáková, duben – Alena Morštajnová, květen – Zora Castillo, Pavel Kosatík, říjen – Michal Hvorecký, listopad – Tereza Brdečková a Jiří Dědeček.

S námi přijde zákon
Klub přátel KKD se spolupodílel na projektu KKD S námi přijde zákon, který byl vyhlášen ke 100. výročí přijetí prvního zákona o veřejných knihovnách a byl zaměřen na česko-slovenské vztahy. V rámci tohoto projektu byl uskutečněn Literární čaj se slovenským spisovatelem Michalem Hvoreckým a Literární toulky na Slovensko.

Literární toulky
Červen – Skalica, Štefánikovo Bradlo, návštěva trenčianské knihovny, beseda se dvěma současnými slovenskými spisovatelkami a scénaristkami Evou Borušovičovou a Barborou Kordašovou.
Září – Rychnov nad Kněžnou (Karel Poláček), Opočno, Hronov (Alois Jirásek), Náchod  (Josef Škvorecký).

Večery pod lampou
leden – Jaroslav Irovský
duben – Devět režisérů točí filmy podle Hrabala

Návštěva divadelních představení
Březen – Ha divadlo Brno – Vyhnání Gerty Schnirch, prosinec – Moravské divadlo Olomouc – Cyrano z Bergeracu.

Finanční podpora akcí KKD
Klub je spoluvyhlašovatelem Literární soutěže Vyškovský cedník a zajišťuje ceny pro jednu kategorii soutěžících.
Zajistil část cen pro vítěze  projektu Knižní výzva a hry Pátračka.
Finančně podpořil projekt Den pro dětskou knihu.
Přispěl na honorář pro spisovatelku Alenu Ježkovou.