Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Účetní uzávěrka za rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018

09.01.2018 14:23
Příjmy
Do pokladny               93 500,00 Kč 
Na účet             145 923,57 Kč 
Celkem            239 423,57 Kč 
 
Výdaje
Z pokladny               90 377,00 Kč 
Z účtu               81 488,00 Kč 
Celkem            171 865,00 Kč 
 
Hospodářský výsledek          67 558,57 Kč 
 
 
Počet členů k 31. 12. 2017 131
Účetní uzávěrka za rok 2017
 
Příjmy:   
Do pokladny    93 500,00 Kč 
Na účet         145 923,57 Kč 
Celkem         239 423,57 Kč 
 
Výdaje: 
Z pokladny      90 377,00 Kč 
Z účtu             81 488,00 Kč 
Celkem         171 865,00 Kč 
   
Hospodářský výsledek: 67 558,57 Kč 
   
Počet členů k 31. 12. 2017: 131
 
 
Návrh rozpočtu na rok 2018
 
Příjmy:
Hospodářský výsledek:       67 558  Kč
Členské příspěvky:            14 500  Kč
Dary dárců a sponzorů:     30 000  Kč
Granty a dotace:                20 000  Kč
Příjmy z akcí Klubu:          40 000  Kč
Celkem:                          172 058  Kč
 
Výdaje:
Náklady na Literární čaje:             30 000  Kč
Náklady na Literární toulky:          65 000  Kč
Náklady na Večery pod lampou:     6 000  Kč
Náklady na zájezd do divadla:      25 000  Kč
Administrativní výdaje:                    2 000  Kč
Náklady na propagaci:                    2 000  Kč
Sponzoring:                                    6 000  Kč
Celkem:                                           136 000  Kč