Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Zpráva o činnosti Klubu přátel KKD za rok 2012

07.02.2013 12:57

 

Oblast organizační
1. Uskutečnily se dvě Valné hromady – únor, prosinec
2. Pravidelně byly doplňovány webové stránky Klubu
3. Provedeno vyúčtování grantů z roku 2011
4. Byly zpracovány dvě žádosti o grant ( MK, nadace Tři brány) a jedna žádost o dotaci (Město Vyškov). Dvě žádosti úspěšné, 1 neúspěšná.

Fundraisingová činnost
Byla získána dotace z rozpočtu Města Vyškova – 12 000 Kč, grant od nadace Tři brány – 8 000 Kč, od dárců – 37 000 Kč.
Celkem jsme na naši činnost získali 57 000 Kč.
Členské příspěvky činily 7 500 Kč.

Finanční spoluúčast na besedě s Josefem Klímou - květen.
Finanční úhrada pořadu Tetiny na Dni pro dětskou knihu - listopad.
Kontrola hospodaření revizorkou Klubu – prosinec.

Oblast společensko vzdělávací
Uskutečnilo se šest Literárních čajů, čtyři s hosty (Jiří Dědeček, Tereza Brdečková, Kateřina Tučková, Miloň Čepelka, Jiří Holub) a dva tématické -  Milovníci knih a Prchavé okamžiky poezie – leden, březen, duben, květen, listopad, prosinec.
Byly zorganizovány dvoje Literární toulky: první v červnu po stopách Jiřího Wolkera, Josefa Mánesa a Adolfa Kašpara, druhé v srpnu po stopách Boženy Němcové a Aloise Jiráska.

Oblast osvětová:
V dětském oddělení stále probíhá projekt Babičko, čti nám. Ve snaze přilákat více dětských čtenářů se jednotlivých sezení účastnily zajímavé osobnosti. Projekt však má stále hodně rezerv a je třeba uvažovat o jeho zefektivnění.