Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

2020

22.03.2021 12:03
DOTACE A GRANTY
1. Město Vyškov 
2. Nadace Tři brány, Vyškov 
3. Nadace ČEZ 
 
PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY 
1. ANGIS, s.r.o. Vyškov 
2. AUDIT CONSULT, s.r.o. Vyškov
3. HSD Reality, s.r.o.  Vyškov 
4. STABIN, a. s.  Vyškov
5. TOP Design, s.r.o. Vyškov 
 
INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
1. Ing. Ivo Bárek, senátor, Vyškov
2. Jaroslava Barová 
3. Mgr. Jan Hrežo
4. Ing. Alena Chládková 
5. Josef Kachlík 
6. MUDr. Blanka Neubauerová
7. Ing. Jan Šarhan 
8. MUDr. Jiří Wolf
9. Mgr. Pavel Klvač 

DOTACE A GRANTY
Město Vyškov
Nadace Tři brány, Vyškov
Nadace ČEZ 

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
ANGIS, s.r.o. Vyškov
AUDIT CONSULT, s.r.o. Vyškov
HSD Reality, s.r.o.  Vyškov
STABIN, a. s.  Vyškov
TOP Design, s.r.o. Vyškov 

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
Ing. Ivo Bárek, senátor, Vyškov
Jaroslava Barová
Mgr. Jan Hrežo
Ing. Alena Chládková
Josef Kachlík
MUDr. Blanka Neubauerová
Ing. Jan Šarhan
MUDr. Jiří Wolf
Mgr. Pavel Klvač