Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Plán činnosti na rok 2014

04.02.2014 07:57

Leden
Zpracování Plánu činnosti na rok 2014
Zpracování zprávy o hospodaření Klubu v roce 2013 a sestavení účetní závěrky
Zpracování Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace pro město Vyškov
Literární čaj o páté s Michalem Ajvazem

Únor
Valná hromada – schválení Plánu činnosti na rok 2014 a schválení rozpočtu na rok 2014
Literární čaj o páté s Janem Burianem

Březen
Dvě setkání nad knihami v K–klubu na téma: Novinky v knihovně a Ženské literární hrdinky

Duben
J. London: Tulák po hvězdách v podání Alfréda Strejčka 
a Štěpána Raka

Květen
Literární čaj o páté s Věrou Noskovou

Červen
Literární toulky – Opava, Ostravice, Hukvaldy (Petr Bezruč,
Leoš Janáček)

Srpen
Literární toulky - cíl bude včas upřesněn

Září
Literární čaj o páté s Vratislavem Ebrem

Říjen
Literární čaj o páté s  Ivou Pekárkovou 

Listopad
Cesty s Bohumilem Hrabalem - Literární čaj s dlouholetým Hrabalovým přítelem a pomocníkem Tomášem Mazalem

Prosinec
Literární čaj s Radkou Denemarkovou

Změna programu vyhrazena.