Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Účetní uzávěry za rok 2016, návrh rozpočtu na rok 2017

20.01.2017 09:28
Účetní závěrka Klubu přátel KKD za r. 2016
 
 
Příjmy
Do pokladny         62 786,00 Kč 
Na účet       117 182,86 Kč 
Celkem       179 968,86 Kč 
 
Výdaje
Z pokladny         51 486,00 Kč 
Z účtu         61 264,00 Kč 
Celkem       112 750,00 Kč 
 
Hospodářský výsledek         67 218,86 Kč 
oproti r. 2015 nárůst +         21 604,78 Kč 
 
Počet členů k 31. 12. 2016 101

Účetní závěrka Klubu přátel KKD za r. 2016

Příjmy
Do pokladny     62 786,00 Kč 
Na účet           117 182,86 Kč 
Celkem           179 968,86 Kč 
   
Výdaje
Z pokladny       51 486,00 Kč 
Z účtu             61 264,00 Kč 
Celkem           112 750,00 Kč 
 
Hospodářský výsledek     67 218,86 Kč 
oproti r. 2015 nárůst             21 604,78 Kč 
 
Počet členů k 31. 12. 2016: 101
 

Návrh rozpočtu na rok 201

Příjmy
Hospodářský výsledek           67 218  Kč
Členské příspěvky                  10 000  Kč
Příjmy z vlastních projektů    20 000  Kč
Granty a dotace                    20 000  Kč
Dary dárců a sponzorů         25 000  Kč
Celkem                                142 218  Kč
 
Výdaje
Administrativní výdaje                   2 000  Kč
Náklady na Literární toulky           30 000  Kč
Náklady na Literární čaje               30 000  Kč
Náklady na Večery pod lampou    8 000  Kč
Náklady na zájezdy do divadla     20 000  Kč
Náklady na projekty:
Vyškovský cedník                          2 000  Kč
Knihovna pro celou rodinu             6 000  Kč
Celkem                                          98 000  Kč