Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Účetní uzávěrka 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021

15.07.2021 07:37
Účetní uzávěrka za rok 2020
 
Příjmy
Do pokladny            37 399,00 Kč 
Na účet          206 606,22 Kč 
Celkem          244 005,22 Kč 
 
Výdaje
Z pokladny            30 067,00 Kč 
Z účtu            62 097,00 Kč 
Celkem        92 164,00 Kč 
 
Hospodářský výsledek          151 841,22 Kč 
 
Počet členů k 31. 12. 2020                         126
 
Příjmy za rok 2020
 
Na účet 244360758/0300
Zůstatek k 1. 1. 2020             68 117,80 Kč 
Sponzorské dary             29 200,00 Kč 
Dotace             80 000,00 Kč 
Vratka za vstupenky (zrušené divadlo)             11 280,00 Kč 
Vklady na účet (odvod z pokladny)              18 000,00 Kč 
Úroky z vkladů                       8,42 Kč 
Celkem účet            206 606,22 Kč 
 
Pokladna
k 1. 1. 2020                6 539,00 Kč 
Členské poplatky              14 100,00 Kč 
Sponzorské dary                4 000,00 Kč 
Příjmy za vstupné                   360,00 Kč 
Vlastní příjmy (platby LT, divadla apod.)              12 400,00 Kč 
Celkem pokladna             37 399,00 Kč 
 
PŘÍJMY CELKEM           244 005,22 Kč 
 
 
 
 
Výdaje za rok 2020
 
Z účtu  244360758/0300
Faktury LČ a Večery pod lampou              10 035,00 Kč 
Odvody FÚ, DPP, LČ a Večery p. l.                1 605,00 Kč 
Vstupenky divadlo (11 350+19 803)              14 227,33 Kč 
Doprava - LT              10 763,00 Kč 
Propagace (tisk bulletin)                   400,00 Kč 
Spoluúčast na projektech KKD                
(Knížka pro prvňáčka, Lekotéka, Bookstart)               8 000,00 Kč
Vedení účtu a bankovní poplatky                   141,00 Kč 
Celkem účet              62 097,00 Kč 
 
Pokladna
DPP - honoráře LČ + Večery pod lampou                3 060,00 Kč 
Vstupné + parkovné LT                4 760,00 Kč 
Občerstvení, květiny - LČ a VpL                   573,00 Kč 
Poštovné, kanc. potřeby                   730,00 Kč 
Spoluúčast na projektech KKD                
(Vyškovský cedník, Knižní výzva)              2 944,00 Kč
Odvod na účet v ERA bance              18 000,00 Kč 
Celkem pokladna              30 067,00 Kč 
 
CELKEM VÝDAJE              92 164,00 Kč 

Účetní uzávěrka za rok 2020   

Příjmy        
Do pokladny        37 399,00 Kč
Na účet              206 606,22 Kč
Celkem              244 005,22 Kč 

Výdaje       
Z pokladny          30 067,00 Kč
Z účtu                  62 097,00 Kč
Celkem            92 164,00 Kč

Hospodářský výsledek  151 841,22 Kč

Počet členů k 31. 12. 2020    126

Příjmy za rok 2020

Na účet
Zůstatek k 1. 1. 2020   68 117,80 Kč
Sponzorské dary          29 200,00 Kč
Dotace                         80 000,00 Kč
Vratka za vstupenky (zrušené divadlo)    11 280,00 Kč
Vklady na účet (odvod z pokladny)          18 000,00 Kč
Úroky z vkladů                       8,42 Kč
Celkem účet                 206 606,22 Kč

Pokladna    
k 1. 1. 2020                      6 539,00 Kč
Členské poplatky            14 100,00 Kč
Sponzorské dary              4 000,00 Kč
Příjmy za vstupné               360,00 Kč
Vlastní příjmy (platby LT, divadla apod.)     12 400,00 Kč
Celkem pokladna            37 399,00 Kč    

PŘÍJMY CELKEM    244 005,22 Kč 

Výdaje za rok 2020
Z účtu     

Faktury LČ a Večery pod lampou     10 035,00 Kč
Odvody FÚ, DPP, LČ a Večery p. l.    1 605,00 Kč
Vstupenky divadlo                              4 227,33 Kč
Doprava - LT                                     10 763,00 Kč
Propagace (tisk bulletin)                         400,00 Kč
Spoluúčast na projektech KKD                  
(Knížka pro prvňáčka, Lekotéka, Bookstart)  8 000,00 Kč
Vedení účtu a bankovní poplatky                      141,00 Kč
Celkem účet    62 097,00 Kč       

Pokladna    
DPP - honoráře LČ + Večery pod lampou      3 060,00 Kč
Vstupné + parkovné LT                                   4 760,00 Kč
Občerstvení, květiny - LČ a VpL                         573,00 Kč
Poštovné, kanc. potřeby                                     730,00 Kč
Spoluúčast na projektech KKD                  
(Vyškovský cedník, Knižní výzva)                    2 944,00 Kč
Odvod na účet v ERA bance                          18 000,00 Kč
Celkem pokladna                                           30 067,00 Kč     

CELKEM VÝDAJE  92 164,00 Kč

 


Návrh rozpočtu na rok 2021    

Příjmy:
Hospodářský výsledek roku 2020:      151 841,22  Kč
Granty a dotace:                                   80 000,00  Kč
Příjmy z akcí Klubu:                             15 000,00  Kč         
Celkem:                                             
246 841,22 Kč

Výdaje:                                                                      
Náklady na Literární čaje:                           35 000 Kč
Náklady na Literární toulky:                        30 000 Kč
Náklady na Večery pod lampou:                 10 000 Kč
Náklady na zájezd do divadla:                     20 000 Kč
Náklady na propagaci:                                   2 000 Kč
Podpora KKD (V. cedník + DDK):               12 000 Kč
Administrativní výdaje:                                  5 000 Kč
Celkem:                                                    114 000 Kč