Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Zpráva o činnosti Klubu přátel KKD za rok 2016

20.01.2017 09:20
Oblast organizační a administrativní
a/ Podání žádostí o granty a dotace, administrace žádostí: Nadace Tři brány, 
             Město Vyškov, Ministerstvo kultury ČR – všechny žádosti úspěšné
b/ Vyúčtování a závěrečné zprávy k dotacím a grantům
c/ Oslovování potenciálních dárců – fundraisingová činnost
d/ Zajišťování hostů na Literární čaje o páté
d/ Propagace jednotlivých akcí
 
2. Oblast sponzoringu
Klub finančně podpořil literární soutěž pro děti a mládež Vyškovský cedník, projekty Noc s literaturou, Den pro dětskou knihu a Knižní výzva.
 
3. Oblast společensko-vzdělávací:
 
a/ Literární čaje o páté:
Leden –     Ivo Odehnal
          Únor –       Jiří Hájíček
          Březen –    Antonín Bajaja
          Duben –    Zuzana Součková
          Květen –   tvůrci rozhlasového pořadu ČRo Brno Toulky českou minulostí 
 Září –        Doc. Libor Martínek o orlovickém rodáku, básníku
                  F. A. Šípkovi
          Říjen –      JUDr. Michal Dlouhý, Četnické humoresky
          Listopad – Doc. Jiří Špička o Petrarcovi
         
          b/ zájezd do divadla
          Prosinec - návštěva Národního divadla Brno, představení
                           Petrolejové lampy
          
c/ Literární toulky
          Červen – Litomyšl
          Srpen – Ivančice, Dolní Kounice. Kralice nad oslavou, 
                       Náměšť nad Oslavou
1. Oblast organizační a administrativní
Podání žádostí o granty a dotace, administrace žádostí: Nadace Tři brány, Město Vyškov, Ministerstvo kultury ČR – všechny žádosti úspěšné.
Vyúčtování a závěrečné zprávy k dotacím a grantům.
Oslovování potenciálních dárců – fundraisingová činnost.
Zajišťování hostů na Literární čaje o páté.
Propagace jednotlivých akcí.
 
2. Oblast sponzoringu
Klub finančně podpořil literární soutěž pro děti a mládež Vyškovský cedník, projekty Noc s literaturou, Den pro dětskou knihu a Knižní výzva.
 
3. Oblast společensko-vzdělávací
 
Literární čaje o páté
Leden – Ivo Odehnal
Únor – Jiří Hájíček
Březen – Antonín Bajaja
Duben – Zuzana Součková
Květen – tvůrci rozhlasového pořadu ČRo Brno Toulky českou minulostí 
Září –  Doc. Libor Martínek o orlovickém rodáku, básníku F. A. Šípkovi
Říjen – JUDr. Michal Dlouhý, Četnické humoresky
Listopad – Doc. Jiří Špička o Petrarcovi
         
Zájezdy do divadla
Duben - návštěva Národního divadla Brnoí, představení Král Lear          
Prosinec - návštěva Národního divadla Brno, představení Petrolejové lampy
        
Literární toulky
Červen – Litomyšl
Srpen – Ivančice, Dolní Kounice. Kralice nad oslavou, Náměšť nad Oslavou