Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Účetní uzávěrky 2014, návrh rozpočtu na rok 2015

02.03.2015 14:14

Účetní závěrka 2014

Příjmy:
Do pokladny: 41 108,00  Kč
Na účet: 84 171,83  Kč
Celkem: 125 279,83  Kč

Výdaje:
Z pokladny: 40 393,00   Kč
Z účtu:40 794,00   Kč
Celkem: 81 187,00   Kč

Hospodářský výsledek: 44 092,83   Kč 

 

Počet členů k 31. 12. 2014: 78              

 

Návrh rozpočtu na rok 2015

Předpokládané  příjmy:
Hospodářský výsledek: 44 092  Kč
Členské příspěvky: 9 000  Kč   
Sponzorské dary: 25 000  Kč
Příjmy z projektů: 20 000  Kč
Dotace a granty:20 000  Kč
Celkem: 118 092 Kč

Předpokládané výdaje:
Náklady na Literární čaje 30 000  Kč
Náklady na Literární toulky 40 000  Kč
Náklady na zájezdy do divadla 20 000  Kč
Kancelářské potřeby + poštovné 500  Kč
Propagace 500  Kč
Sponzoring KKD (Den pro dětskou knihu, Noc literatury, Knižní výzva, literární soutěž Cedník) 9 000  Kč
Celkem: 100 000  Kč