Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Účetní uzávěrka za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

15.01.2020 10:59

Účetní uzávěrka za rok 2019

Příjmy
Zůstatek k 1. 1. 2019 na účtu + v pokladně (hosp. výsledek)  62 430,31 Kč
Členské příspěvky                                                                    13 300 Kč
Finanční dary                                                                            34 500 Kč
Dotace Města Vyškova                                                             15 000 Kč
Nadace Tři brány – příspěvek                                                   10 000 Kč
Tržby za vstupné na Literární čaje                                              1 410 Kč
Příjmy z projektů Klubu (platby členů za LT a divadla)             50 450 Kč
Vklad na účet (převod z pokladny na účet)                              45 000 Kč
Úroky z vkladů                                                                                   5,42 Kč
Celkem                                                                                   232 095,73 Kč                                                                                                                 

Výdaje
Náklady na LČ a Večery PL (honoráře + občerstvení a květiny)          23 532 Kč
Náklady na divadlo (vstupenky)                                                            18 144 Kč
Náklady na LT (vstupné+ parkovné)                                                        5 385 Kč
Faktury LT na Slovensko 
(honoráře spisovatelek, služby průvodce ve Skalici a občerstvení)      14 227,33 Kč
Pojistné účastníků LT Slovensko                                                             1 122 Kč
Doprava (Toulky + divadlo)                                                                    40 781,60 Kč
Spoluúčast na akcích KKD 
(Vyškovský cedník, Pátračka, Knižní výzva a Poutnice do Santiaga)      5 500 Kč
Propagace (tisk bulletinu, úprava loga, úhrada domény)                         1 927 Kč
Kancelářské potřeby                                                                                    664 Kč
Odvod na účet (výdej z pokladny na účet)                                             45 000 Kč
Poplatky za vedení účtu                                                                           1 156  Kč
Celkem                                                                                                157 438,93 Kč          

Hospodářský výsledek
(Stav na účtu + v pokladně k 31. 12. 2019)   74 656,80 Kč
Počet členů k 31. 12. 2019: 121                       

Návrh rozpočtu na rok 2020

Příjmy
Hospodářský výsledek             74 656,80 Kč
Členské příspěvky                   14 000 Kč
Příjmy z vlastních projektů       35 000 Kč
Granty a dotace                       25 000 Kč
Dary dárců a sponzorů            30 000  Kč
Celkem                                  178 656,80 Kč

Výdaje
Administrativní výdaje                     2 000 Kč
Náklady na Literární toulky           35 000 Kč
Náklady na Literární čaje              30 000 Kč
Náklady na Večery pod lampou    10 000 Kč
Náklady na zájezdy do divadla      20 000 Kč
Náklady na projekty:
Vyškovský cedník                            2 000 Kč
Den pro dětskou knihu                     4 000 Kč
Celkem                                         103 000 Kč