Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Účetní uzávěrka za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

18.01.2019 11:30

Účetní uzávěrka za rok 2018
Příjmy

Zůstatek k 1. 1. 2018 na účtu + v pokladně (hosp. výsledek)    67 558,57 Kč
Členské příspěvky                                                                     13 600 Kč
Finanční dary                                                                             30 500 Kč
Dotace Města Vyškova                                                              10 000 Kč
Nadace Tři brány – příspěvek                                                     7 000 Kč
Tržby za vstupné na Literární čaje                                              1 850 Kč
Příjmy z projektů Klubu (platby členů za LT a divadla)              29 200 Kč
Vklad na účet                                                                             10 000  Kč
Úroky z vkladů                                                                                     4,74 Kč

Celkem příjmy                                                                          169 713,31  Kč         

Výdaje                                            
Náklady na LČ a Večery PL (honoráře)                                     39 669 Kč
Náklady na divadlo (vstupenky)                                                  9 800 Kč
Náklady na LT (vstupné+ parkovné)                                          10 885 Kč
Doprava (Toulky + divadlo)                                                         27 590 Kč
Sponzoring KKD (workshop pro školy-Vydra,
výstava Štreit, projekt Bookstart, ceny do soutěží)                     8 890 Kč
Propagace (tisk bulletinu + plakátů)                                               300 Kč
Kancelářské potřeby                                                                         69 Kč
Odvod na účet                                                                            10 000 Kč
Poplatky za vedení účtu                                                                     80 Kč

Celkem výdaje                                                                          107 283 Kč      

Hospodářský výsledek                                                              62 430,31 Kč

Počet členů k 31. 12. 2018                                                       127   

Návrh rozpočtu na rok 2019

Příjmy:      
Hospodářský výsledek:                                                    62 430,31 Kč
Členské příspěvky:                                                           12 000 Kč
Finanční dary:                                                                   30 000 Kč
Granty a dotace:                                                               20 000 Kč
Příjmy z akcí Klubu:                                                          35 000 Kč
Celkem:                                                                         159 430,31 Kč

Výdaje:
Náklady na Literární čaje:                                                30 000 Kč
Náklady na Literární toulky:                                              65 000 Kč
Náklady na Večery pod lampou:                                         5 000 Kč
Náklady na zájezd do divadla:                                          20 000 Kč
Náklady na propagaci:                                                        2 000 Kč
Sponzoring knihovny:                                                         8 000 Kč
Administrativní výdaje:                                                        3 000 Kč
Celkem:                                                                           133 000 Kč