Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Zpráva o činnosti Klubu přátel Knihovny Karla Dvořáčka, o.s. v roce 2011

16.02.2012 12:38

Oblast organizační:
1. Ustanovení Klubu, registrace na MV ČR, volba výboru
2. Shromáždění Klubu – Ustavující valná hromada, únor 
     Společná schůze, září, předvánoční posezení členů Klubu,
     prosinec
3. Fundraisingová činnost: získáno 10 dárců z řad podnikatelů,
    3 granty (1x z Velvyslanectví  USA, 2x od nadace Tři brány) 
4. Finanční úhrada lektora na akci Čteme s pejsky
5. Finanční zajištění Dne pro dětskou knihu
6. 3 x byl vydán bulletin Klubu
7. Byly vytvořeny webové stránky Klubu
8. Kontrola hospodaření Klubu revizorkou – prosinec 

Oblast společensko vzdělávací:
1. Uskutečnily se tři Literární čaje o páté: Maléřová, Snětivý,
    Steinford, Dousková (květen, říjen, listopad)
2. Literární toulky po stopách bří Mrštíků (srpen)
3. Členové Klubu navštívili dva Knižní veletrhy – Ostrava (červen),
    Havl. Brod (říjen)
4. Uskutečnil se Benefiční vánoční koncert SS Re Canto spojený
    s předvánočním posezením členů Klubu
 
Oblast osvětová:
Je realizován projekt Babičko, čti nám , učený dětem mladšího školního věku. Pravidelná akce, účastní se 4-5 členek Klubu. Na podnět pracovnic knihovny byl program inovován, jednotlivá sezení jsou tématicky zaměřená.