Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Zpráva o činnosti Klubu přátel KKD za rok 2013

04.02.2014 08:02

Oblast organizační:
1. Valná hromada se uskutečnila 4. 2. 2013.
2. Pravidelně byly doplňovány webové stránky Klubu www.klubpratelkkd.cz.
3. Bylo provedeno vyúčtování dotace Města Vyškova na rok 2013.
4. Byla zpracováno a podáno pět žádostí: o grant (září 2013 nadace Tři brány, prosinec 2013 MK ČR), o dotaci (listopad Město Vyškov) a dvě o mimořádnou dotaci (srpen Město Vyškov). Žádost o grant byla vyřízena v plné výši, ze dvou žádostí o mimořádnou dotaci jsme uspěli jednou a výsledky dvou dalších nejsou zatím známy.

Fundraisingová činnost:
Byla získána dotace z rozpočtu Města Vyškova ve výši 14 000 Kč, mimořádná dotace ve výši 3 000 Kč, grant od nadace Tři brány ve výši 10 000 Kč. Finanční dary činily 24 300 Kč. Celkem bylo na činnost získáno 51 300 Kč.
Finančně jsme se podíleli na Dnu pro dětskou knihu (honorář vystupujícímu), projektu Ruku v ruce knihovnou a projektu Myslím, tedy čtu (úhrada cen pro dětské soutěže).
Byla provedena kontrola hospodaření revizorkou – leden 2014.

Oblast společensko vzdělávací:
Uskutečnilo se celkem sedm Literárních čajů o páté. Hosty byli Petra Hůlová (leden), Stanislav Češka (únor), Ivo Šmoldas (březen), Alfréd Strejček a Štěpán Rak (květen), Arnošt Goldflam (říjen), Lenka Procházková (listopad) a studentky knihovnictví MU Brno, které představily projekt www.kniharum.cz (září).
V říjnu uspořádal Klub besedu o současnosti, minulosti i budoucnosti Literárních novin – Živé Literárky s Rudolfem Křesťanem.
Vánoce s Klubem 2013 – představení prostějovského amatérského divadla Point Nahý Wolker.
Uskutečnily se dvoje Literární toulky. V červnu jsme navštívili Jaroměřice nad Rokytnou spojené s působením Otokara Březiny a Třebíč, kde jsme zhlédli památky UNESCO. V srpnu jsme navštívili Památník J. A. Komenského v Uherském Brodu, zámek Nový Světlov, Žítkovou, Ploštinu a Vizovice. Oba zájezdy byly zcela naplněny.

Oblast osvětová:
Zásluhou obětavých členek Klubu pí Miholové a pí Bílkové probíhalo v dětském oddělení pravidelné pondělní čtení dětem. Tento projekt byl ukončen.