Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Plán činnosti na rok 2013

07.02.2013 12:34

 

Leden
Zpracování Plánu činnosti
Zpracování Zprávy o hospodaření klubu v roce 2012 a sestavení účetní závěrky
Zpracování Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace pro město Vyškov
Zpracování Závěrečné zprávy a vyúčtování grantu od nadace Tři brány
Literární čaj s Petrou Hůlovou

Únor
Valná hromada – schválení Plánu činnosti a rozpočtu na rok 2013

Literární čaj se Stanislavem Češkou

Březen
Literární čaj s Ivo Šmoldasem

Zpracování žádosti o grant nadaci Tři brány

Duben
Literární čaj s Arnoštem Goldflamem

Květen
Literární čaj s Alfrédem Strejčkem a Štěpánem Rakem

Červen
Literární toulky – Jaroměřice (Památník Otokara Březiny, zámek), Slavonice (městská památková rezervace)

Srpen
Literární toulky – Trasa bude upřesněna

Září
Podíl Klubu na oslavách 10. výročí existence KKD ve stávající budově

Ŕíjen
Literární čaj s Literárními novinami a Rudolfem Křesťanem

Listopad
Zpracování žádosti o dotaci na město Vyškov

Literární čaj s Lenkou Procházkovou

Prosinec
Vánoce s Klubem

 

Pravidelné akce
Babičko, čti nám – v dětském oddělení knihovny
Finanční podpora Dne pro dětskou knihu