Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Zněla hudba i slovo, čeština, francouzština i ruština...

09.03.2012 11:25

Tentokrát jsme uvítali na Literárním čaji o páté manžele Terezu Brdečkovou a Jiřího Dědečka. Zatímco venku řádila vrátivší se zima, ve společenském sále KKD vládla příjemná atmosféra. Slovo střídala hudba.

Tereza Brdečková četla své fejetony a ukázky z románu Alhambra, Jiří Dědeček představil několik svých básní ze sbírky Haiku, haiečku a hlavně zpíval: za doprovodu kytary zněly jeho vlastní texty a taky písně z repertoáru Jacquese Brela a Vladimíra Vysockého. Zpíval v originále a protože je zdatným překladatelem z francouzštiny a ruštiny, písně  zazněly i v češtině.

Oba protagonisté pak odpovídali  na zvídavé otázky účastníků. Tereza Brdečková prozradila, odkud se v jejím díle berou motivy Moravy a jak se tvoří televizní pořad Ještě jsem tady. Jiří Dědeček zase vzpomněl na atmosféru v písničkářské tvorbě 80. let, vyprávěl o svém působení v PEN klubu a o své překladatelské činnosti. Na závěr podepsali oba autoři své knihy.

Loučili jsme se  obohaceni o zážitky se setkání se dvěma zajímavými osobnostmi české kulturní scény. 

Fotogalerie