Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Zářijové Literární toulky

03.07.2017 11:42

Tentokrát nás Literární toulky zavedou na východní Moravu. První zastávkou bude Zlín. Navštívíme muzeum T. Bati, expozici nazvanou Princip Baťa. Se Zlínem je spojen i život a dílo významné osobnosti moravského kulturního života 2. pol. 19. stol., organizátora vědeckého a kulturního života na Moravě, Františka Bartoše. Připomeneme si i současného prozaika žijícího v tomto městě Antonína Bajaju, který byl hostem jednoho z Literárních čajů. Nezapomeneme ani na cestovatele a spisovatele Miroslava Zikmunda.

Ze Zlína se vydáme do Horní Lidče. Zde zhlédneme opravdu unikátní betlém. Betlémská scéna je umístěna na ploše 170 m², z toho samotný betlém má plochu 50 m². V betlému je osazeno asi 230 figur, z toho 75 pohyblivých, více než 100 vyřezávaných staveb, například Hostýn, Velehrad, hrad Buchlov, zámek Buchlovice, Radhošť, Trenčínský hrad, zámek Bojnice atd. Část betlému je vyhrazena také dřevěným stavbám z Horní Lidče. Návštěvníkovi se přibližují nejzajímavější historické momenty, události, zvyky, stará původní řemesla tak jak se v průběhu staletí vyvíjel život na česko-slovenském pomezí.

Poslední zastavení bude na hřbitově v Brumově, kde je pohřben tamější rodák, spisovatel Ludvík Vaculík.

Termín Toulek je sobota 23. září. Zájemci, hlaste se prosím u Marie Kachlíkové, každý všední den mezi 13. a 15. hodinou. Cena zájezdu je 300 Kč pro členy Klubu, 500 pro nečleny. Zaplacení = závazná přihláška.

Odjezd v 8 h. z autobusové zastávky U kostela.

Mgr. Libuše Procházková