Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Večery pod lampou - Božena Němcová a Slovensko

15.02.2020 11:05

Klub přátel KKD ve spolupráci s Knihovnou Karla Dvořáčka navazuje na projekt S námi přijde zákon, kterým jsme v roce 2019 oslavili sté výročí vyhlášení prvního knihovního zákona.

V rámci projektu Letem česko-slovenským literárním světem vás zveme na tradiční Večery pod lampou. Připomeneme si dvousté výročí narození naší největší spisovatelky Boženy Němcové. V duchu projektu vás seznámíme s tím, jaký vliv měly na autorku její pobyty na Slovensku.

"Němcová je blízka nielen slovenskému životu, ale i slovenskému srdcu. Bez predsudkov a doktrinárstva, hlbokou, čistou dušou, bystrým, jasným a pritom detsky naivným pozorom, čujno i teplo zároveň, v priamom styku osobnom študuje kraj i ľud, vyhľadáva známosti v meštianskych rodinách i medzi literátmi, načúva prostonárodným poviestkam u starkých žien a dáva si spievať piesne od mladých dievok, u odborníkov kutá a zhŕňa literatúru predmetu a sama zbiera si látku, motívy, figúry a kombinuje a idealizuje svojou zdravou, nevyčerpateľnou obrazotvornosťou. Po Tylovi ona prvá sympaticky uviedla živel drotársky do českej beletrie v svojej "Pohorskej vesnici", írečité ľudové postavy naše umelecky zachytila v "Chyži pod horami", našu dedinu, naše mestečko, našu prírodu národopisne i krajinársky vymaľovala v dlhom rade čŕt a obrázkov, a poviestky naše obecenstvu svojmu, vkladajúc do nich vlastnú individualitu, vyrozprávala ako pred ňou a po nej nikto druhý. To všetko vďačne sa uznáva tiež u nás; Božena Němcová je i naša."  Jaroslav Vlček