Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Valná hromada

15.01.2020 10:44

Desátá Valná hromada Klubu přátel Knihovny Karla Dvořáčka se konala v pondělí 13. ledna 2020 v sále knihovny. Bylo přítomno 90 členů. Byla to nejhojněji navštívená Valná hromada od založení Klubu.

Pořad jednání:
1.  Zpráva o činnosti Klubu v roce 2019
2.  Finanční zpráva o hospodaření v roce 2019
3.  Zpráva revizora
4.  Volba výboru spolku na další tříleté období
5.  Návrh činnosti na rok 2020
6.  Návrh rozpočtu na rok 2020
7.  Diskuse
8.  Usnesení

Usnesení Valné hromady:

Valná hromada
1. schvaluje účetní závěrku roku 2019
2. schvaluje následující složení výboru spolku: Mgr. Libuše Procházková, předsedkyně výboru, statutární zástupce, Hana Pešková, zástupkyně předsedy, Bc. Marie Kachlíková, hospodářka, Ing. Jitka Vítová, revizor
3. schvaluje návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2020
4. ukládá členům, kteří nemají platný čtenářský průkaz do Knihovny Karla Dvořáčka, aby si ho neprodleně zajistili.

Všichni přítomní členové Klubu přátel KKD obdrželi bulletin, obsahující všechny materiály projednávané na Valné hromadě. Najdete je také zde. 
Seznam dárců za rok 2019.

Po skončení oficiální části jednání následovalo neformální shromáždění s pohoštěním, kterého se zúčastnila většina přítomných. Děkujeme členkám Klubu, jež napekly zákusky. Dík patří také panu řediteli Mgr. Pavlu Klvačovi za jeho přispění. Toto přátelské posezení bylo příjemnou tečkou za uplynulým rokem.

Mgr. Libuše Procházková, předsedkyně výboru spolku

Autoři fotografií: Zdeňka Adlerová a Jan Kolofík