Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Valná hromada

13.02.2011 10:34

Ve čtvrtek 10. února 2011 se konala ustavující valná hromada Klubu přátel Knihovny Karla Dvořáčka, o.s. Ze 24 dosud přihlášených členů bylo přítomno 21, tři se omluvili, valná hromada byla tedy usnášeníschopná.

Přítomní zvolili tříčlenný výbor, schválili Stanovy sdružení a odsouhlasili roční členský příspěvek ve výši 100 Kč pro seniory a studenty a 200 Kč pro členy v produktivním věku. Rovněž zvolili revizora sdružení. Stala se jím paní Libuše Ježková. Předsedkyně sdružení pak informovala o záměrech pro nejbližší období především v oblasti fundraisingu.

Valná hromada pak pověřila členy výboru, aby materiály potřebné k registraci zaslali na Ministerstvo vnitra, aby mohla být registrace provedena.