Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Spolek Klub přátel KKD má nové vedení

08.02.2023 13:46

Klub přátel KKD vznikl, tehdy jako občanské sdružení, 10. února 2011. Po celých dvanáct let ho vedla Mgr. Libuše Procházková. Své zkušenosti z předchozího vedení nadace vyškovského gymnázia a poté Komunitní nadace pro umění, vědění a civilizaci Tři brány zúročila v naplňování základních cílů dnešního spolku:

  • organizace společenských a kulturních aktivit zaměřených na podporu  čtenářství u všech věkových skupin a společenských vrstev   obyvatelstva.
  • podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí.
  • propagace a popularizace knihy, knihovny a čtení vůbec.

Pod jejím vedením se počet členů spolku rozrostl z původní třicítky na dnešní stovku a noví stále přibývají.

Při bezmála osmdesátce Literárních čajů jsme se setkali s významnými českými spisovateli a spisovatelkami, často držiteli různých literárních ocenění. Byli to např. Kateřina Tučková, magický realista Michal Ajvaz, Iva Pekárková, která dorazila až z Londýna, Evžen Boček, kastelán na zámku Milotice, současná nejúspěšnější česká spisovatelka Alena Mornštajnová, „samotář“ Aleš Palán a další.

Svým vystoupením nás při Večerech pod lampou potěšili i další umělci, mimo jiné Miloň Čepelka, Ivo Šmoldas, Arnošt Goldflam, Alfréd Strejček se Štěpánem Rakem, David Vávra …

Nezaháleli jsme ani v „době covidové“. Besedy tehdy probíhaly on-line a videa můžete zhlédnout na Youtube kanále Knihovny Karla Dvořáčka.

Různá výročí jsme si připomínali v komponovaných pořadech, jejichž scénář vytvořila právě Mgr. Libuše Procházková: Josef Škvorecký, ženy v literatuře První republiky, Božena Němcová …

Součástí klubové činnosti byly také Literární toulky, o kterých se můžete dočíst na těchto stránkách. Zde také najdete program akcí, na které se můžete těšit v prvním pololetí tohoto roku a výroční zprávy o činnosti spolku.

Děkujeme paní Procházkové za skvělou dlouholetou spolupráci a nové předsedkyni Klubu, emeritní knihovnici Jaroslavě Barové, přejeme hodně úspěchů při naplňování cílů spolku.

Fotogalerie