Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Setkání s Pachmanovými

24.04.2015 10:00

„Byl to nejhezčí Literární čaj, který jsem letos navštívila“, řekla mi při odchodu jedna z účastnic. A nebyla sama. Přidalo se k ní ještě několik dalších. Setkání s hudebníkem, malířem a spisovatelem Richardem Pachmanem účastníky hluboce zasáhlo. Bylo to především kvůli knize, která líčí holokaust jako příběh Pachmanovy rodiny, jako něco, co se stalo osobní a prožitou zkušeností celé rodiny.

Román Tylda byl napsán ve spolupráci Richarda Pachmana a jeho otce Františka. Ten je jednou z postav knihy, malý chlapec Fanula, syn Tyldy. Nesmyslné Norimberské zákony zamíchaly osudy mnoha židovských i smíšených rodin. Tylda byla židovka, její matka Olga zmizela v jednom ze „zapomenutých transportů“. Tylda byla internována v Terezíně, když předtím dala svého malého synka k příbuzným, aby ho ušetřila možných útrap.

Richard Pachman si s sebou přivezl oba rodiče, a tím dodal svému vystoupení citový náboj. Spolu s otcem povídali o tom, jak kniha vznikala, jak shromažďovali materiál a jak vypadala spolupráce na ní. A taky četli ukázky. Slyšet ukázky z úst člověka, který to všechno prožil, byť jako malé dítě, bylo velmi působivé.

Richard Pachman zaujal návštěvníky také svým zpěvem. Písně vhodně zakomponoval do celého pořadu a jeho příjemný hlas ještě podtrhl panující atmosféru.

Kdybych měla rozhodnout, zda tento Čaj byl nejlepší ze všech, asi bych váhala, ale jedno je jisté – byl nejemotivnější. A je krásné, že lidé na toto slyší, že jsou schopni soucítit a chápat nespravedlnost, křivdu a utrpení. Snad je v tom příslib do budoucnosti, že zlo nikdy nezvítězí nad dobrem.

Mgr. Libuše Procházková

Fotogalerie