Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Setkání členů Klubu

09.09.2011 07:50

V pondělí 5. září se sešli  ve společenském sále členové Klubu přátel Knihovny Karla Dvořáčka. Jejich setkání mělo dvojí účel: ohlédnout se za dosavadní činností a seznámit se s akcemi plánovanými do konce roku.

Ze zprávy předsedkyně výboru o. s. Mgr. Libuše Procházkové vyplynulo, že přes krátkou dobu svého trvání Klub vyvíjí aktivní činnost. Kladně byl hodnocen literární čaj se Zuzanou Maléřovou i obě literární toulky – návštěva Knižního veletrhu v Ostravě i Putování po stopách bří Mrštíků. Dobrou zprávou bylo i získání tří grantů, jednoho od Velvyslanectví USA v Praze a dvou od nadace Tři brány. První grant byl použit na zájezd po stopách bří Mrštíků. Jeden z grantů od nadace je určen na literární čaje a druhý na Den pro dětskou knihu. Nezanedbatelnou částku tvoří i dary získané od oslovených sponzorů. Protože finanční zajištění tvoří i členské příspěvky, je příjemné, že členská základna se rozrostla o 13 nových členů.

O hospodaření se získanými finančními prostředky podala informace hospodářka Klubu paní Marie Kachlíková.

Poslední část byla věnována připravovaným akcím. Čekají nás dva Literární čaje o páté, v plánu je i návštěva Knižmího veletrhu v Havlíčkově Brodě (bližší informace již brzy v rubrice Připravujeme). Na závěr roku se pokusíme o uspořádání Benefičního koncertu, jehož výtěžek by podpořil činnost Klubu.

Diskuse se rozvinula kolem projektu Babičko, čti nám. Byly zvažovány inovace této akce tak, aby se získal širší okruh posluchačů. Členové Klubu byli vyzváním aby přicházeli s náměty, které by obohatily činnost Klubu přátel KKD.