Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Připravujeme na 1. pololetí 2024

20.12.2023 14:54

 

Středa 17. ledna 2024 v 16.30 h Literární čaj se spisovatelkou, překladatelkou a zakladatelkou Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě Markétou Hejkalovou. Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 50 Kč.
Knihy Markéty Hejkalové v naší knihovně.

 

Pondělí 19. února 2024 v 16.30 h Valná hromada spolku Klub přátel KKD.

 

Úterý 20. února 2024 v 16.30 h Večer pod lampou: Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý Krajinou Albrechta z Valdštejna.
Literárně-hudební a cestovatelský pořad, ve kterém vás autoři pozvou na cesty s vévodou frýdlantským. Ten je dnes vnímán jako kontroverzní osobnost; při bližším pohledu však před námi ožívá člověk, který dosáhl neuvěřitelného vzestupu, vynikl úspěchy na poli vojenství i hospodářství… a v neposlední řadě výrazným způsobem pozměnil tvář naší krajiny a otiskl svůj pomyslný podpis na mnoha místech Čech i Moravy. Na ta nejzajímavější (a také vám ležící nejblíže) vás autoři pozvou slovem a fotografiemi. Hudební doprovod Josef Pepson Snětivý.
Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 50 Kč.
Knihy Otomara Dvořáka a J.P. Snětivého v naší knihovně

 

Středa 6. března 2024 v 16.30 h Večer pod lampou: Jan Neruda, 190 let od narození. Literárně-hudební komponovaný pořad.

 

Úterý 19. března 2024 v 16.30 h Literární čaj se spisovatelkou a pedagožkou Annou Strnadovou. Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 50 Kč.
Knihy Anny Strnadové v naší knihovně.

 

Úterý 16. dubna 2024 v 16.30 h Literární čaj se spisovatelem historických románů a detektivních příběhů Františkem Niedlem. Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 50 Kč.
Knihy Františka Niedla v naší knihovně.

 

Úterý 21. května 2024 v 16.30 h Večer pod lampou: Aleš Svoboda Vyprávění o brněnském podzemí. Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 50 Kč.

 

POZOR ZMĚNA: Středa 12. června 2024 v 16.30 Literární čaj se spisovatelem Štěpánem Javůrkem. Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní 50 Kč.
Knihy Štěpána Javůrka v naší knihovně.

 

Červen: Literární toulky