Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Pozvánka na akce 2. pololetí 2020

07.07.2020 09:27

Začátky akcí vždy v 16.30 h., pokud není na pozvánce uvedeno jinak. Vstup pro členy Klubu zdarma, ostatní platí vstupné vyhlášené na aktuální pozvánce. Sledujte naše aktuální informace zde nebo na Facebooku.

 

Čtvrtek 17. září
Literární čaj se Sylvou Ficovou

Může překladatel autorovi občas pomoci a knížku mu vylepšit? Dá se naučit cizí jazyk vždycky? Trpí překladatel anonymitou? Uživí se překladatel jen přeládáním beletrie?
Na tyto i jiné otázky bude odpovídat brněnská předkladatelka Sylva Ficová.

 

Pondělí 5. října
Večery pod lampou
Hudební večer jedna báseň

Michal Čagánek je autorem všech literárních žánrů od krátkých aforismů, přes básně, písně, povídky a pohádky, až po román. Inspirují ho také všechny ostatní druhy umění, zejména fotografie a umění výtvarné i hudební. Dosud publikoval sbírky básní, aforismů, příbehy pro děti, romány, povídky.

 

Čtvrtek 22. října
Literární čaj s Hanou Hindrákovou

Po vysokoškolských studiích v roce 2008 si založila vlastní neziskovou organizaci Fair, z. s. a v rámci realizace projektů rozvojové spolupráce se dostala šestkrát do africké Keni, kterou si velmi oblíbila: země se stala hlavním tématem pro její beletristické knihy Děti nikoho, Karibu Keňa, Dobrovolnice a Očarovaná. Prostřednictvím beletrie upozorňuje autorka na palčivé problémy černého kontinentu (děti ulice, obchod s dětmi, diskriminace HIV pozitivních lidí, aj.).

 

Pondělí 2. listopadu
Literární čaj s Tomášem Etzlerem

Beseda s českým novinářem, který v letech 2006 až 2014 působil jako stálý zpravodaj České televize v Číně. Jedná se o prvního českého novináře oceněného Cenou Emmy. Knihou Kdo ví, kde budu zítra, vstoupil také mezi spisovatele.

 

 

 

Pátek 13. listopadu
Noc pod lampou

Komponovaný pořad ke 150. výročí úmrtí českého historika, právníka, archiváře, spisovatele, básníka, překladatele a sběratele českých lidových písní a pohádek, předtavitele literárního romantismu
Karla Jaromíra Erbena.

Program akcí bude upřesněn. Plánovaný čas 19.00 - 23.00 hodin.