Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Poutnice Alena Ježková - projekt Kniha ti sluší

27.04.2019 11:42

V rámci projektu „Kniha ti sluší“ navštívila naši knihovnu spisovatelka Alena Ježková, aby představila svou knihu Tři cesty do Santiaga. Cesta do Santiaga de Compostela je dnes celosvětovým fenoménem a účastní se jí stovky, možná tisíce lidí. Pro malé procento z nich (5 – 10%) je to záležitost duchovní, putování do místa spojeného se sv. Jakubem. Pro většinu poutníků se jedná o módní trekovou turistickou cestu.

Do Santiaga se lze vydat po třech trasách. První je severní po pobřeží Atlantického oceánu, druhá vede z portugalského Porta a třetí, tzv. francouzská je nejfrekventovanější, proudí po ní největší množství poutníků. Autorka všechny tři trasy absolvovala, takže pro ni bylo snadné je představit. První trasu prošla v malé skupině šesti lidí, druhou pak sama, aby zjistila, zda jí samota na cestě vyhovuje. Na celkem třech poutních trasách urazila pěšky více než 2000 km.

Většina povídání paní Ježkové se týkala praktických rad: jak těžké má být zavazadlo, co si vzít na oblečení, jaké obutí, jaká je denní dávka kilometrů, v kolik ráno vyrazit, kdy denní túru ukončit, jak vypadá odpočinek a nocleh.

Zmínila se i o jednom zajímavém zážitku. Ze Santiaga lze pokračovat na mys Finisterre, místo, které bylo ve středověku považováno za konec světa. Tam jsou uloženy desky se jmény významných lidí, kteří sem dospěli. Pro spisovatelku bylo příjemné zjištění, že mezi nimi našla jméno Jiřího z Poděbrad.

Povídání bylo doplněno promítáním plánků a fotografií z cest. Po zodpovězení několika otázek z publika následovala autogramiáda. Pro toho, kdo se chystá na cestu do Santiaga de Compostely, byl tento podvečer zajímavou a užitečnou instruktáží.

Akce se konala za finanční podpory Svazu českých knihkupců a nakladatelů, spolku Klub přátel KKD a KKD Vyškov.

Text: Mgr. Libuše Procházková
Fotografie Anry Lukáč