Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

První setkání

29.01.2011 13:12

Ve čtvrtek 27. ledna 2011 se ve velkém sále knihovny shromáždila skupina lidí, kteří si přišli vyslechnout záměr založit při knihovně občanské sdružení, jehož cílem by bylo organizovat společenské a kulturní aktivity zaměřené na podporu čtenářství u všech věkových skupin a všech vrstev obyvatelstva, zvláště pak na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí. Občanské sdružení by realizovalo ty formy práce se čtenářem, ve kterých lze propagovat a popularizovat knihy, knihovny a čtení vůbec.

S nápadem vytvořit občanské sdružení přišla Zdeňka Adlerová, která načerpala informace u již existujících OS, např. při Knihovně města Plzně nebo Městské knihovně Louny. Účastníci setkání vyslechli se zájmem její informace a vyslovili souhlas s členstvím v zakládaném OS. Schválili název sdružení – Klub přátel knihovny Karla Dvořáčka. Zvolili ze svého středu tříčlenný výbor. Jeho členkami se staly Mgr. Libuše Procházková, Eva Bílková a Marie Kachlíková. Výbor byl pověřen přípravou registrace sdružení na Ministerstvu vnitra ČR, což znamená v první řadě sepsání stanov OS. Shromáždění se dohodlo, že se sejde za čtrnáct dnů na valné hromadě, na níž schválí Stanovy sdružení a všechny ostatní doklady potřebné k registraci. Na tomto shromáždění bude rovněž předložen plán činnosti sdružení.

Nezbývá než popřát nově utvořenému občanskému sdružení mnoho zdaru ve všem jeho konání.

Mgr. Libuše Procházková