Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Nezklamal ani letos

27.09.2017 19:03

V loňském listopadovém Literárním čaji nám doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D. přednášel o velikánu evropské renesance Francescu Petrarcovi. Majíce v hlavě ještě vzpomínku na jeho poutavé povídání, doplněné  promítáním fotografií z míst v Provenci spojených s básníkovým životem a dílem, byli jsme zvědavi na jeho letošní vystoupení.

Téma bylo Giovanni Boccaccio. Pan docent nezklamal. Stejně poutavě jako loni představil druhou velkou osobnost italské renesance, autora slavného Dekameronu. A právě této rámcové novele věnoval přednášející nejvíce pozornosti. Ukázal, v čem je Dekameron dílem vskutku revolučním, co přinesla kniha nového a převratného a jak ovlivnila řadu pozdějších autorů i umělců jiných žánrů.  Předkládal odborná fakta tak jednoduchým a srozumitelným způsobem, že posluchače naprosto zaujal. Oživili jsme si znalosti získané ve škole, ale především je rozšířili a prohloubili. O tom, že publikum  bylo opravdu  pozorné, svědčila řada otázek, následujících po přednášce: účastníci se ptali na soukromý život autora, památky na něj v jeho rodišti, na vlivy v české i světové literatuře. Otázky podnítily přednášejícího k dalším informacím, třeba o prvních překladech Boccaccia do češtiny či obtížnosti editování rukopisů.

Pan docent Špička nezůstal nic dlužen svému jménu. Erudovaný odborník a talentovaný řečník – prostě „špička“.

Mgr. Libuše Procházková

Autor fotogalerie Anry Lukáč