Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Literární toulky pošesté

02.09.2013 14:43

Zcela v duchu názorů Komenského, že cestování rozšiřuje lidské poznání, vydali jsme se na další toulky. Tentokrát nás zavedly na jihovýchodní Moravu. Expozice Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě nás znovu přesvědčila o genialitě jednoho z největších Čechů, jehož myšlenky jsou živé i dnes, téměř 500 let po jeho smrti. Nejen to, jsou respektované takřka na celém světě.

Zámek Nový Světlov, další místo našeho zastavení, je důkazem toho, že novodobá rekonstrukce historické památky může být – při citlivém a odborném přístupu – užitečným přínosem. Zámek slouží současnosti a zároveň přináší svědectví i o době minulé.

Skoro v pravé poledne jsme dorazili na Žitkovou. Otevřely se nám krásné výhledy na Kopanice, malebný kraj s rázovitým folklorem, který se v minulosti vyznačoval velkou chudobou a drsnými životními podmínkami. Připomněli jsme si zde žijící ženy, které oplývaly moudrostí, uměly léčit choroby těla i ducha, a tak byly nazývány „bohyněmi“. Zmiňuje se o nich řada literárních děl. V příjemném prostředí hotelu Kopanice jsme se obědem posilnili na další  cestu.

Smutné bylo zastavení na Ploštině. Památník a muzeum připomínají tragedii z konce 2. světové války – vypálení kopaničářské obce a vyvraždění jejich obyvatel. O události nám vyprávěla přímá účastnice, paní Božena Houšťová, která jako šestnáctiletá dívka byla svědkyní této hrůzy.

Šesté literární toulky jsme ukončili zcela neliterárně, exkurzí ve světoznámé firmě Rudolf Jelínek ve Vizovicích. Ale i tady se potvrdila všudypřitomnost knih. Mezi všemi těmi sudy a lahvemi jsme našli odkaz na knihu Z Bunče na Kamínku autorů Jiřího Jilíka a Bořka Žižlavského, jejíž vydání firma Jelínek sponzorovala. A také tam byla kniha Josefa Holcmana O slivovici. Obě knihy najdete ve fondu vyškovské knihovny. A tak bychom mohli skončit opět citátem Komenského: „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“

A proto vzhůru na další Literární toulky, vzhůru za novým poznáním!

Fotogalerie šestých Toulek