Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Literární toulky - červen 2022

20.05.2022 10:36

Literární toulky se skuteční  v sobotu 18. června. Odjezd z Vyškova bude v 7 hod. ze zastávky U Kostela.

Prvním objektem, který navštívíme, je muzeum ve Velkých Karlovicích, Karlovské muzeum se nachází v historickém středu Velkých Karlovic. Ve dvou budovách památkově chráněného objektu fojtství a bývalého kupeckého domu z počátku 19. století lze zhlédnout expozice, které poskytu

jí výmluvný a charakteristický obraz života lidí v tomto rázovitém koutu Valašska. Ve Velkých Karlovicích zhlédnem ještě expozici dřevěných soch v přírodě.
Z Velkých Karlovic nás autobus vyveze na vrch Soláň. Soláň (861 m) je od pradávna považován za jednu z nejkrásnějších částí Valašska. Je součástí rozsáhlého celku Vsetínské vrchy. Soláni se také někdy přezdívá „vrch umělců“. V hospodě Čarták, dnes horském hotelu, pod vrcholem se scházeli již ve 20. letech 20. století významní malíři, spisovatelé a hudební skladatelé – Jiří Mahen, Jan Drda, František Podešva, Jan Kobzáň, Alois Schneiderka, Karel Hofman a další. Na Soláni navštívíme galerii Zvonice. Na Soláni bude i možnost oběda. Ze Soláně sjedeme do Rožnova pod Radhoštěm, kde nás čeká prohlídka skanzenu Valašské městečko.

Na zájezd se můžete hlásit u pí Marie Kachlíkové od pondělí 23. května do pátku 3. června vždy od 10 do 12 hod. Současně sdělte, zda máte zájem o zajištění oběda. Cena zájezdu je 400 Kč. Vzhledem k současným cenám pohonných hmot jsme museli cenu zájezdu poněkud navýšit.

Věřím, že se i tyto naše Literární toulky vydaří.
Těším se na setkání s Vámi.
Libuše Procházková, předsedkyně výboru Klubu přátel KKD