Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Literární čaj o páté s Irenou Douskovou a Milošem Voráčem

28.11.2011 17:36

Na pozvání Klubu přátel KKD navštívila v úterý 22. listopadu 2011 vyškovskou knihovnu  paní Irena Douskouvá se svým nakladatelským redaktorem Milošem Voráčem. Spisovatelka představila svou novou knihu Darda, která je třetím dílem volné trilogie (první díly Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák). Kmotrou nové knihy se stala herečka Dejvického divadla Bára Hrzánová, a tak zcela samozřejmě přišla řeč i na dramatizaci prvního dílu, v níž vynikla právě ona.

Paní Dousková pak pohovořila i o svých dalších knihách, nejvíce pozornosti věnovala autobiografickému dílu Goldstein píše dceři. Autorce dobře sekundoval redaktor Voráč, který zmínil mnoho zajímavostí o její tvůrčí práci. Irena Dousková pak odpovídala na zvídavé otázky přítomných, jichž tentokrát přišlo opravdu hodně. Závěrečná autogramiáda a prodej knih autorky ukončily zdařilé odpoledne.

Příjemnou atmosféru úterního podvečera podtrhl i tradičně podávaný čaj a členkami Klubu připravené zákusky, za něž srdečně děkujeme. Byl to poslední Literární čaj o páté v tomto roce, a protože pro příští rok máme příslib opravdu zajímavých hostů, je na co se těšit.

Honoráře účinkujících byly hrazeny z grantu Komunitní nadace Tři brány.

Fotogalerie na FB