Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Literární čaj o páté s Ivo Odehnalem

15.12.2015 10:48

V úterý 19. ledna 2016 bude hostem Literárního čaje o páté brněnský spisovatel a básník Ivo Odehnal.

Je autorem 20 sbírek veršů, příležitostných televizních scénářů, jako učitel filozofie zpracoval učebnici Úvod do filozofie člověka. Věnuje se také poezii pro děti. V roce 2009 vyšla v brněnském nakladatelství Doplněk jeho sbírka veršů Brněnská pasáž, která je věnována městu Brnu, v němž autor prožil přes padesát let života. Koncem roku 2013 vydalo nakladatelství SURSUM skladbu Šaman z kančích hor pouští žílou motýlům paměti, která je autorovou existenciální sebereflexí a jistým završením výpovědí o básníkově rodném Valašsku.

Pochází z rodiny soudního úředníka. Studoval reálné gymnázium ve Valašských Kloboukách (bylo změněno na jedenáctiletou střední školu; mat. 1954); na Agronomické fakultě VŠZL v Brně absolvoval dva semestry (1954–55) . Několik měsíců pracoval jako inspektor státních příjmů finančního odboru ONV. Po prezenční vojenské službě (1955–57) se přihlásil na FF UJEP (nyní Masarykova univerzita) v Brně, studia filozofie a dějepisu ukončil 1962 diplomovou prací Kritika voluntarismu a marxistické pojetí vůle. V letech 1962–69 byl odborným asistentem na katedře filozofie Vysokého učení technického v Brně, (1965–68 externě i na Filozofické fakultě MU), titul PhDr. obhájil roku 1968 prací Pojem vůle jako výraz aktivního vztahu člověka ke světu; složil též zkoušky z tzv. kandidátského minima. 

Po zrušení katedry filozofie VUT a následné výpovědi působil krátce jako vědecký pracovník při rektorátu téže školy. 1970–79 učil na Učňovské škole oděvní v Brně (1970–1975 bez trvalého pracovního poměru); v období 1974–1977 absolvoval tři ročníky rozšiřovacího studia češtiny; 1979–89 byl ředitelem nakladatelství Blok; na funkci rezignoval, nadále ale působil jako nakladatelský redaktor. Po 1989 učil externě filozofii na Vysoké škole zemědělské v Brně a na Ústavu společenských věd VUT, kde zpracoval učební text Úvod do filozofie člověka (vyd. Akad. Nakl. CERM, Brno 2002). V 90. letech vedl pobočku nakladatelství Fortuna Print a odpovídal např. za vydání Kroniky opery, Kroniky země, Lexikonu zemí a dalších titulů.

Zdroj: Wikipedie

Jeho knihy najdete v našem fondu.

Vstup pro členy Klubu zdarma. Ostatní 50 Kč.