Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Květnový Čaj o páté

25.05.2012 10:05

Ač byl venku horký, téměř letní den, společenský sál Knihovny KKD se naplnil do posledního místa. Určitě to bylo díky očekávanému hostu, básníku, prozaikovi, textaři, moderátorovi a herci Miloni Čepelkovi. Dostavil se v doprovodu Josefa „Pepsona“ Snětivého, spisovatele, nakladatele a muzikanta.

Určitě většina přítomných si Miloně Čepelku vštípila do paměti jako herce divadla Járy Cimrmana. Teď měli možnost poznat ho ze zcela jiné stránky, seznámit se s jeho literární tvorbou. Autor přednášel své básně, které nepostrádaly lyrický náboj i vtipnou nadsázku, předčítal ukázky z prozaické tvorby, z povídek i lyrizované prózy. V následné besedě se však přítomní otázkami dotkli toho, co je zaujalo nejvíce – působení v Divadle Járy Cimrmana. Pan Čepelka odpovídal na to, jak v divadle začínal, jak přišel k ženským rolím, která z her je jeho srdci nejbližší. Působil velmi mile, bezprostředně a skromně.

Dobře mu sekundoval Josef „Pepson“ Snětivý. Nejvíce zaujala jeho hudební vystoupení, která krásně doplnila příjemný podvečer.

Knihy obou hostů najdete ve fondu Knihovny Karla Dvořáčka.

Fotogalerie
Autor fotografií: Anry Lukáč