Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Knihovnou zněly koledy

21.12.2011 09:15

V úterý 20. prosince jsme prožili ve znamení Vánočního benefičního koncertu, jehož výtěžek byl věnován na podporu činnosti Klubu přátel Knihovny Karla Dvořáčka. K účinkování byl pozván Studentský pěvecký sbor Re-Canto Vyškov. V úvodu přítomní uctili minutou ticha památku zesnulého prvního presidenta demokratického Československa a posléze České republiky Václava Havla.

Sbormistr Aleš Musil, který současně přijal roli moderátora, dokázal navodit příjemnou předvánoční  atmosféru. Zněly vokální skladby českých i cizích autorů, především koledy a vánoční písně. Na závěr koncertu připravil návštěvníkům  překvapení. Zpěváci se rozešli do publika a všichni společně za doprovodu klavíru  zazpívali známé koledy. Bylo to působivé a milé.

Po koncertu následovalo posezení s drobným občerstvením, určené členům Klubu. Při této příležitosti předsedkyně sdružení seznámila přítomné s plány na příští rok, pozvala je na valnou hromadu a lednový Literární čaj o páté. Paní Zdeňka Adlerová podala informace o projektu G3 (bližší informace o tomto projektu již brzy na těchto stránkch) a vyzvala k účasti v něm.

Všichni si popřáli krásné Vánoce a rozcházeli se naplněni příjemnými pocity. 

Mgr. Libuše Procházková

Fotogalerie z koncertu a posezení členů Klubu