Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Česko – slovenské literární toulky

18.06.2019 10:38

Červnové Literární toulky nás tentokrát vedly na Slovensko. Byly totiž zorganizované v rámci knihovního projektu, realizovaného u příležitosti 100. výročí přijetí prvního zákona o veřejných knihovnách v Československé republice. Projekt se zaměřil na česko – slovenské vztahy a my jsme se vydali prozkoumat, jak jsou tyto vztahy realizovány v praxi.

Na Slovensko jsme odjížděli ve významný den. V sobotu 15. června byla uvedena do funkce Zuzana Čaputová, v pořadí pátá prezidentka Slovenska,  první žena v této funkci. Vyvěšené státní vlajky svědčily o slavnostní chvíli.

Prvním naším cílem bylo město Skalica.  Naše průvodkyně, z níž se vyklubala ředitelka místní knihovny, nás seznámila s historií města a provedla několika významnými památkami. Od ní víme, že v evangelickém kostele kázal Jan Ámos Komenský. Dodnes se tam nachází jeho socha. Pověděla nám také, že tiskárnu s dlouholetou tradicí založili Moravané, kteří přišli z Olomouce. Ukázala nám několik soch, jejichž autorem je významný český sochař Ladislav Šaloun. Fresky na secesním Spolkovém domě, díle Dušana  Jurkoviče, byly namalovány podle návrhu Mikoláše Alše. Malíř se osobně přijel  podívat na výsledek práce. Zkrátka stopy vzájemné česko-slovenské spolupráce jsou tu velmi patrné.

Skalica nás okouzlila. Vystoupali jsme na věž kostela sv. Michala, posléze si prohlédli jeho interiér, prošli kolem jezuitské koleje a jezuitského kostela. V koleji je jedno z nejstarších gymnázií na Slovensku. V kostele, který slouží společenským a kulturním účelům, probíhaly právě promoce absolventů Středoevropské vysoké školy, mající od r. 2005 sídlo ve Skalici. Zhlédli jsme expozici v muzeu tiskařství. Načerpali jsme energii v rotundě sv. Jiří, která je součástí dochovaných hradeb. Na pahorku naproti rotundy nás zaujala klasicistní kalvárie.

Odjížděli jsme ze Skalice s přesvědčením, že do tohoto krásného města se musíme vrátit. Před námi bylo další významné místo, mohyla Milana Rastislava Štefánika na jedné z výšin Myjavské pahorkatiny, na Bradle. Velkému Čechoslovákovi vystavěli mohylu na vrcholu, tyčícím se nad jeho rodnou vsí Košiariská. Památník byl postaven podle projektu Dušana Jurkoviče.  Nápis na jednom ze čtyř obelisků Velkému synovi osloboděný národ československý svědčí o úctě, jakou Slováci chovají k této osobnosti svých dějin. Od mohyly se otevírá nádherný výhled do okolní  krajiny.

Návštěva Veřejné městské knihovny Michala Rešetka v Trenčíně bylo naše poslední zastavení. Prohlédli jsme si prostory  knihovny na Jaselské ulici a ve Společenském sále knihovny v Hasičské ulici jsme absolvovali besedu s dvěma spisovatelkami a scénaristkami Evou Borušovičovou a Barborou Kordašovou. Obě mladé autorky nám představily své knihy, přečetly z nich ukázky a popovídaly i o dalších aktivitách – o scénaristické tvorbě, režisérské práci, vytváření audioknih. Setkání s nimi bylo velmi příjemné.

Opouštěli jsme Slovensko s pocitem, že ačkoli se náš společný stát rozpadl, zůstalo přátelství a vzájemný respekt, což vytváří mezi našimi národy silné pouto. 

Mgr. Libuše Procházková

Fotografie Jan Kolofík a KMR Trenčín.