Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Byla krásná, až to k víře není

22.02.2020 09:01

Halasovy verše ze sbírky Naše paní Božena Němcová a hudba Roberta Schumanna zahájily literárně-hudební pořad věnovaný slavné české spisovatelce. Povídání o různých aspektech života autorky, její myšlenky a úryvky z dopisů se střídaly s ukázkami z jejích děl. Obdiv, s jakým vzhlíželo ke krásné ženě okolí, samovzdělávání, ryzí čeština, kterou používala ve svých knihách, cesta k vlastenectví, občanská statečnost na jedné straně, na straně druhé nenaplněné lásky, neshody s manželem, boj s bídou, smrt milovaného syna,  krutá nemoc – to vše naplňovalo život této jedinečné osobnosti.

Nejvíce pozornosti věnoval pořad vztahu Němcové ke Slovensku. Spisovatelka navštívila Slovensko čtyřikrát. Poznávala slovenský národní život, zpracovávala slovenský folklór, sbírala pohádky a pověsti, psala cestopisné črty. Poznala řadu významných slovenských literátů. Posluchači vyslechli ukázky ze Vzpomínek z cest po Uhřích, z knihy Uherské město Ďarmoty a z Obrazů ze života slovenského. Tato díla jsou výsledkem cest Němcové po Slovensku. Spisovatelka si Slovensko a Slováky zamilovala a oni milovali a uctívali ji.

Mluvené slovo střídala hudba. Skladby Roberta Schumanna a Bedřicha Smetany bravurně přednesl Dalimil Ševčík. Uherský tanec Johannesa Brahmse a Motýl Camilla Saint-Saënse v podání Sylvy Cydlinské citlivě doplnily povídání a okouzlily posluchače. Průvodkyně slovem Zdeňka Adlerová a Ivana Šrámková se rovněž výborně zhostily svých rolí. Scénář vytvořila a režii pořadu měla Libuše Procházková.

Posluchači byli spokojeni. Mnohé informace neslyšeli poprvé, vždyť život a dílo velké české spisovatelky jsou velmi známé, ale snad si odnášeli i to, co o Boženě Němcové dosud nevěděli. V každém případě působivý literárně-hudební pořad byl pro ně hezkým uměleckým zážitkem.

Text a fotografie Adéla Opluštilová

Fotogalerie