Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Valná hromada

06.02.2013 15:29

Všechna místa byla zaplněna, pro účastníky byly připraveny písemné materiály k jednotlivým bodům programu, Valná hromada mohla začít.

Nejprve předsedkyně občanského sdružení Mgr. Libuše Procházková seznámila přítomné členy se Zprávou o činnosti Klubu přátel v roce 2012. Konstatovala, že to byl rok úspěšný, protože o jednotlivé  akce byl zájem, a to nejen v řadách členů Klubu. Rozrostla se také členská základna, k 5. 2. 2013 čítá již 73 lidí.

V podání hospodářky sdružení Marie Kachlíkové následovala zpráva  finanční. Klub hospodařil se získanými finančními prostředky dobře, o čemž svědčí hospodářský výsledek roku. Díky němu se vchází do letošního roku lépe, jelikož ušetřené peníze skýtají jistou základnu.

Poté vystoupila revizorka sdružení Libuše Ježková, která provedla kontrolu hospodaření a evidování dokladů v předcházejícím roce. Vše bylo shledáno v naprostém pořádku.

Ve druhé části schůze se pozornost obrátila do budoucna. Byl představen plán činnosti a návrh rozpočtu na letošní rok. K předloženým materiálům se rozvinula diskuse, především k návrhu na druhé Literární toulky. Bylo upozorněno na fyzickou náročnost plánované prohlídky technické památky ve Vítkovicích.

Jedna z členek  přišla s návrhem na rozšíření činnosti o neformální scházení Klubu a besedování na nejrůznější témata. Návrh byl uvítán, bude zvážen a v nějaké podobě zařazen do Plánu činnosti.

Valná hromada všemi hlasy schválila důležité dokumenty: účetní závěrku roku 2012, Plán činnosti  a rozpočet na rok 2013.

S přáním dalších příjemných zážitků na půdě Klubu přátel KKD se Valná hromada rozešla.

Účetní uzávěrky, zpráva o činnosti 2012, plán činnosti 2012

Fotogalerie