Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Tulák po hvězdách nezklamal

23.04.2014 11:53

Román Jacka Londona Tulák po hvězdách vyšel poprvé v roce 1915. Autor byl inspirován skutečným příběhem nevinně odsouzeného Ed Morrella, který si vytrpěl pět let samovazby. Londonovi se podařilo prosadit obnovu procesu a Morrell byl v lednu 1914 z věznice v San Quentinu propuštěn. Na základě jeho vyprávění autor vytvořil nádhernou báseň o svobodě a utrpení bezmocného jedince. V románu ostře obžaloval americkou justici a odhalil barbarsky surové metody vězeňských správců.

Tento světově známý a čtenáři oblíbený příběh převyprávěl Alfréd Strejček. Po celou dobu přednesu panovalo ve zcela zaplněném sále knihovny naprosté ticho. Umělecké mistrovství interpreta  hluboce zasáhlo všechny přítomné. Jeho gesta a mimika, kterými doprovázel slova, byly stejně působivé jako vlastní projev. Dokázal postihnout drsnou atmosféru vězení i vnitřní svět odsouzeného. Skvělý přednes Strejčka doprovodila mistrovská kytara Štěpána Raka. Hudba umocnila slova a posluchače naprosto okouzlila. Oba umělci byli za svůj výkon odměněni dlouhotrvajícím potleskem.

Dubnový Literární čaj o páté se určitě zapíše do paměti návštěvníků jako krásný umělecký zážitek.

Mgr. Libuše Procházková

Fotogalerie by Anry Lukáč