Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Toulky kolem Prahy

05.06.2017 16:20

O první letošní Literární toulky byl opravdu velký zájem. Přihlásilo se 88 zájemců, a tak nezbylo, než plánovanou trasu absolvovat ve dvou skupinách.

První skupina vyrazila v sobotu 3. června. Program byl bohatý. První zastávka na hradě Český Šternberk dala nahlédnout do pestré minulosti tohoto objektu a krásné interiéry, které nám představila průvodkyně, dosvědčily, že Šternberkové se o svůj majetek, který jim byl v restituci vrácen, pečlivě starají.

Majestátní budova Sázavského kláštera, naší druhé zastávky, nás zavedla k počátkům českého písemnictví a připomněla období staroslověnské kultury na našem území. Klášter je spjat s opatem Prokopem, který byl později kanonizován. Vyslechli jsme i historku o tom, jak Prokop oral s čertem. Zaujalo nás torzo nedostavěného chrámu, jeho mohutnost jasně dokládá, jak obrovská měla být zamýšlená stavba.

V Sázavě jsme si připomněli i další literární osobnosti spjaté s tímto městečkem. Narodil se zde Jiří Voskovec, na jehož památku a počest se každoročně koná přehlídka amatérských hudebních divadelních souborů. V Sázavě vyrůstal a nyní žije současný prozaik Michal Viewegh. Stojí tu i vila Pavla Kohouta, v níž trávil léta normalizace až do nuceného odchodu do emigrace. V zahradě této vily je „zakopán pes“, smutný důkaz toho, jak se spisovatelem zacházela STB.

Ze Sázavy jsme zamířili na Zbraslav. Cestou jsme si pověděli něco o  Zbraslavském klášteře, o jeho velkém významu a vlivu v době vlády Přemyslovců a o pozdější historii. Klášter, později přestavěný na zámecké sídlo, je v současnosti v soukromých rukou a není veřejnosti přístupný. Proto po příjezdu následovala individuální procházka kolem zámku, návštěva kostela Sv. Jakuba Většího se Sázavskou madonou, obrazy Škrétovými a Brandlovými a hrobkou Přemyslovců. Prohlédli jsme si i vilu Vladislava Vančuru, v níž napsal mimo jiné Markétu Lazarovou a ze které ho odvedlo gestapo a na kobyliské střelnici byl popraven.

Tečkou za našimi toulkami byla návštěva Památníku Karla Čapka ve Strži. Vilu v parkově upravené zahradě pod hrází rybníka dostali manželé Karel Čapek a Olga Scheinpflugová jako svatební dar od Josefa Palivce. Užívali ji jako letní sídlo. Expozice v Památníku je velmi poutavá a působivá. Nejvyšší patro je věnováno Olze Scheinpflugové a Ferdinandu Peroutkovi.

Do Vyškova jsme se vrátili později, než bylo plánováno. Zdálo se ale, že to nikomu nevadilo.

Mgr. Libuše Procházková

Video z Toulek - autorka Zdeňka Adlerová

Fotogalerie - autor Jan Kolofík