Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Starý ještěr i liška Bystrouška

11.06.2014 07:38

Předpověď počasí byla skvělá, autobus byl přistaven včas, nikdo z účastníků se nezpozdil, a tak nic nebránilo tomu, aby odjezd na další literární toulky byl odstartován. Cesta po dálnici rychle ubíhala. Po sjezdu z dálnice jsme si připomněli pobyt J. A. Komenského ve Fulneku, kolem něhož jsme projížděli, a v nedalekém Hradci nad Moravicí jsme vyslechli několik informací o zámku obklopeném vzácným parkem.

Ale to už nás přivítala Opava. Památník Petra Bezruče jsme našli bez potíží. Příjemná mladá průvodkyně poutavě komentovala jednotlivé exponáty a  dala nám nahlédnout do autorova života i díla. Na závěr jsme měli možnost vyslechnout autentický záznam rozhovoru s Petrem Bezručem, který – vzhledem k jeho odporu k jakékoli publicitě – je velkou vzácností.

Asi hodina nám zbyla na procházku a prohlídku centra Opavy. Byli jsme mile překvapeni hezkým, čistým městem, krásnou budovou radnice s historickou hláskou, naproti níž se nachází opavské Slezské divadlo. Někteří neodolali, vyšli na věž radnice a shlédli na město z výšky.

Dalším cílem byl Bezručův srub v Ostravici. Asi  po hodině cesty jsme k němu dorazili. Tímto letním sídlem Petra Bezruče nás provedl člověk, který vídal básníka, jak se  chodil koupat do nedaleké řeky Ostravice. Prozradil nám básníkovu nechuť přijímat jakékoli návštěvy. Ostatně verše vyzývající hosty, aby se dlouho nezdržovali, jsme si mohli přečíst na několika místech domu. A mezi hosty nedělal rozdíly. Dokonce i vládní delegaci, která mu přijela předat titul národní umělec, přijal pouze v kuchyni, čímž dal najevo, že s nimi nehodlá dlouho pobývat.

Cestou k poslednímu objektu našich toulek jsme se zastavili na obědě a pak nás, posílené a  odpočaté, čekaly Hukvaldy, rodiště Leoše Janáčka. Nejprve dům, kerý zakoupil po smrti svého bratra a v němž je dnes skladatelovo muzeum, posléze procházka k lišce Bystroušce a na hukvaldský hrad završily naše sobotní putování. Odváželi jsme si nové poznatky, příjemné zážitky – zkrátka pocit užitečně stráveného času.

Mgr. Libuše Procházková - předsedkyně Klubu

Fotogalerie