Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Rodák z Boskovic

16.04.2019 09:24

Téměř zaplněný Společenský sál knihovny přivítal hosta druhého dubnového Literárního čaje, spisovatele, publicistu a scénáristu Pavla Kosatíka. Nositel Ceny Ferdinanda Peroutky a Toma Stopparda je vystudovaný právník, který po studiu toto povolání skutečně vykonával – nastoupil do nakladatelství DILIA jako právník specializovaný na autorské právo. Poté prošel redakcemi několika  novin a časopisů, dodnes pravidelně publikuje v Respektu a Týdnu. Spolupracuje i s rozhlasem, vystupuje např. v pravidelném pořadu na ČRo2 Jak to vidí. Od roku 1996 je „na volné noze“.

Svou literární tvorbu začal v osmdesátých letech jako autor sci-fi. Tehdejší doba se mu zdála natolik absurdní, že v žánru sci-fi nacházel více normálnosti než v životě, který ho obklopoval. Příchod nového režimu mu otevřel cestu k žánru, v němž dosáhl úspěchu, k literatuře faktu. Velkou část jeho tvorby tvoří monografie. Vybírá si osobnosti z oblasti politiky, veřejného života, umění i sportu. Má na svém kontě hezkou řádku životopisných knih.

 Ale jedničkou mezi všemi je osobnost Tomáše Garrigua Masaryka, našeho prvního prezidenta. Masaryk je pro Kosatíka „prvním Čechem“. Zabývá se jím už dlouho, říká o něm, že je to nejdůležitější a nejopravdovější člověk, který tady žil. Masaryka poháněla touha být dobrým člověkem. Měl maximální nároky na lidi, vyžadoval vnitřní opravdovost, zodpovědnost. Každý by měl začínat u sebe a odpovědět si na otázku, co on sám může vykonat, aby se věci pohnuly dopředu. Kosatík Masaryka nemonumentalizuje, „ je lepší mít Masaryka rád než k němu chovat úctu," říká. Autorova nejnovější kniha Jiný T.G.M. přináší Masarykův plastický obraz, pojmenovává jeho imponující vlastnosti a vyrovnává se s jeho omyly. Líčí prezidenta Masaryka jako ideového rváče na cestě za vizemi, o jejichž mravní oprávněnosti je přesvědčen.

Řeč byla i o scénáristické tvorbě Pavla Kosatíka, o scénářích k Českému století či k filmu Hovory s TGM.

Svědectvím o tom, že Pavel Kosatík patří ke čteným autorům, byla dlouhá řada návštěvníků, kteří po skončení besedy přišli pořádat o podpis do některé z autorových knih.

Text: Mgr. Libuše Procházková
Fotografie: Anry Lukáč