Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Podzimní Literární čaje o páté + plány na rok 2017

10.08.2016 15:35

Prázdniny jsou sice v plném proudu, ale my máme pro vás již dnes připraven program podzimních Literárních čajů. Na co se můžete tešit?

26. září 2016
Literární čaj o páté s doc. PhDr. Liborem Martinkem, Ph.D.
Beseda s bohemistou, překladatelem a pedagogem Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě o významném rodákovi z Orlovic na Vyškovsku, básníkovi F. A. Šípkovi, který po válce zakotvil ve slezském Krnově. 

25. října 2016 - POZOR ZMĚNA TERMÍNU NA 24. ŘÍJNA!!!
Literární čaj o páté s "četníkem" Plk. JUDr. Michalem Dlouhým, Ph.D.

Beseda se spisovatelem a autorem námětu k vynikajícímu televiznímu seriálu Četnické humoresky.
Více o hostu zde.

11. listopadu 2016
Literární čaj o páté s doc. Mgr. Jiřím Špičkou, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum na FF Univerzity Palackého v Olomouci nám představí italského básníka Francesca Petrarku v jeho hlavních rysech, tedy jako zakladatele moderní evropské lyriky, humanistu a znalce latinských klasiků, jako politicky angažovaného intelektuála a jako korespondenta členů dvora Karla IV. i císaře samotného. V druhé části besedy se host zmíní o své poslední knize s titulem „Petrarca v Provence“ a pohovoří o tom, jaké aspekty, symboliku a autobiografickou manipulaci lze nalézt v mnohovrstevnatém popisu tří hlavních Petrarkových míst v Provence: údolí Vaucluse, Avignonu a hory Mont Ventoux.

Hosty Literárních čajů o páté v prvním pololetí 2017 budou: Zuzana Bubílková, Markéta Harasimová, Pavel Brycz, Daniela Fischerová a Pavel Toufar.
Změna programu vyhrazena.

Vstupné členové Klubu zdarma, ostatní zpravidla 50 Kč.

 

Literární čaj o páté s doc. PhDr. Liborem Martinkem, Ph. D.
Beseda s bohemistou, překladatelem a pedagogem Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě o významném rodákovi z Orlovic na Vyškovsku, básníkovi F. A. Šípkovi, který po válce zakotvil
ve slezském Krnově.