Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

O Petrarkovi a o Provenci

17.11.2016 18:46

Doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D. je proděkan pro vědu a výzkum na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Úctyhodné tituly, úctyhodná funkce. Čekali jsme tedy vážného pána „v letech“, ne-li přímo kmeta, a zatím se před námi objevil štíhlý tmavovlasý čtyřicátník, kterému ani brýle nedodaly na vážnosti. Ale zcela určitě  úctyhodné byly jeho znalosti.

Přednáška o významné osobnosti evropské renesance, básníku Francescu Petrarkovi, byla poutavá, zaujala všechny přítomné. Naše dosavadní znalosti o Petrarcovi, které jsme získali ve škole,  uvedl na pravou míru a všechno další, co řekl o jeho životě a díle významně rozšířilo naše duševní obzory. Mimo jiné víme i to, že dílo, které známe pod názvem Zpěvník, se správně jmenuje Zlomky v lidové řeči.

Do historie se Petrarca zapsal zejména jako zakladatel moderní evropské lyriky, jeho dílo představuje posun oproti lyrice středověké. Petrarcovy milostné motivy, duševní neklid, sepětí s přírodou, metrické inovace a hlavně výjimečný básnický talent z něj činí jednoho z největších básníků evropské historie. Petrarca je ceněn i jako skvělý filolog, znalec antiky a latinský autor. Je považován za otce humanismu, myšlenkového proudu navracejícího se k antice.

Velmi obohacující a milá byla i zeměpisná vsuvka. Básník Petrarca, poté, co opustil život na avignonském dvoře, strávil 16 let v nádherném údolí Vaucluse rozkládajícím se podél řeky Sorgue. Pramen této řeky je jedním z nejsilnějších na světě. Vyvěrá ze smaragdového jezírka pod vysokou skálou na konci údolí. Není divu, že tato krásná přírodní scenérie – zhlédli jsme fotografie -  inspirovala básníka k tvorbě. A to není vše. Petrarca vystoupil i na horu Mont Ventoux, součást Provensálských Alp, měřící 1912m. Možná jste o této hoře slyšeli, vede totiž přes ni jedna z etap Tour de France.

Byl to příjemný podvečer.  Nejen díky skvělému renesančnímu básníkovi, ale především díky doc. Jiřímu Špičkovi, který tohoto velikána světové literatury tak přitažlivým způsobem přiblížil všem přítomným.

Mgr. Libuše Procházková

Podívejte se na fotografie a poslechněte si pojednání o Lauře i verše v italštině v podání rodilé mluvčí.