Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Literární toulky, září 2021

20.07.2021 10:36

Vážení členové Klubu přátel KKD,
jak již bylo sděleno na Valné hromadě, 11. září se uskuteční Literární toulky. Tentokrát nás povedou do Fulneku, který si projdeme s průvodcem. Jelikož Fulnek je místem, kde působil Jan Amos Komenský, navštívíme jeho nově zrekonstruovaný památník.

Z Fulneku se přesuneme do nedalekého Hradce nad Moravicí, který se vyznačuje dvěma zámky - bílým a červeným.  Při prohlídce bílého zámku budeme moci mimo jiné obdivovat hudební nástroj, u kterého skládal při svých pobytech na zámku v letech 1806 a 1811 sám Ludvig van Beethoven.

Posledním objektem našeho putování bude hrad Helfštýn, který se tyčí nad střední Moravou nedaleko Lipníka nad Bečvou. Helfštýn byl založen ve čtrnáctém století a postupné rozšiřování opevněné plochy probíhalo až do sedmnáctého století. Díky tomu patří mezi nejrozsáhlejší hrady v Česku.

Všichni členové jsou na tyto Toulky  srdečně zváni.

Přihlašovat se můžete od 9. srpna mezi 9. až 12. hodinou v knihovně u paní Marie Kachlíkové. Při přihlášení zaplaťte prosím poplatek, který činí 250 Kč. Tato částka pokryje vstupy do navštívených objektů. Dopravu autobusem, honorář průvodci a další výdaje hradí Klub.

Věřím, že letošní Literární toulky - stejně jako ty minulé - Vás zaujmou a odnesete si z nich ty nejlepší dojmy.

Na setkání s Vámi se těší
Libuše Procházková, předsedkyně výboru Klubu

Akci finančně podpořila Nadace ČEZu.