Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Důstojná tečka

20.12.2018 18:14

Poslední Literární čaj roku 2018 přinesl velmi zajímavé setkání s jedním z nejoriginálnějších myslitelů současnosti, biologem, filosofem, antropologem, historikem biologie a spisovatelem prof. Stanislavem Komárkem. Profesor Komárek působí na katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Z odpovědí na otázky, které mu kladl ředitel KKD Mgr. Pavel Klvač, si posluchači mohli vytvořit obraz nejen o osobnosti našeho hosta, ale především o jeho osobitých názorech na svět kolem nás. Mluvil o tom, co ho přivedlo ke studiu biologie, zajímavé byly jeho informace o životě v emigraci. Vtipně líčil první práci u vídeňského instalatéra, kterého okouzlil tím, jak rychle a bezchybně se naučil německé názvy instalatérského nářadí a potřeb.

Jsa dotázán, mluvil také o svých vzorech, filosofech Adolfu Portmannovi a Carlu Gustavu Jungovi, jejichž dílu se věnuje. Velmi poutavé byly jeho názory na současný svět. Podle něj je Evropa malá a málo významná ve srovnání s takovými obry jako Čína, Rusko a Spojené státy. V nich je obrovský potenciál, obrovské intelektuální schopnosti, Evropa, a navíc rozdělená Evropa, hraje v celosvětovém vývoji malou roli.

Byl to velmi inspirativní podvečer. Setkání s profesorem Stanislavem Komárkem bylo důstojnou tečkou za Literárními čaji roku 2018.

Mgr. Libuše Procházková

Fotografie Mirka Procházky